Ngày làm việc thứ 7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ Thứ Hai, 26/07/2021

27/07/2021

Tiếp tục chương trình tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, ngày 26/7, Quốc hội tiến hành các thủ tục bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: TL

 

Tại phiên làm việc buổi sáng, với kết quả 484/484 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96,99% đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4/2021) giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi bầu Chủ tịch nước, Quốc hội thảo luận về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Tiếp đó, Quốc hội nghe Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao và Quốc hội tiến hành thảo luận ở đoàn về các nội dung này.

Chiều 26/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử

 

Theo kết quả kiểm phiếu, có 484/484 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, bằng 96,99% tổng số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, Quốc hội tiến hành các thủ tục bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao.

Sau khi bầu các chức danh trên, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TAND tối cao và thảo luận ở đoàn về các nội dung này.

Linh Duy

 
Các tin đã đưa ngày: