Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đóng góp ý kiến sát đúng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021

30/07/2021

Sáng nay (30/7), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 2 để bàn và quyết định những nội dung quan trọng. Sau đây là toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan.

 

 

Kính thưa: Các vị đại biểu khách quý!

 

Thưa các ông, bà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và kế hoạch tổ chức các kỳ họp Thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021, hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ hai - Kỳ họp giữa năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách mời, cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu!

6 tháng đầu năm 2021, là thời điểm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17; thời gian chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ HĐND các cấp, chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trước những khó khăn, thách thức đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Chúng ta tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội với tinh thần thực hiện nhất quán chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Kinh tế của tỉnh đã có sự phục hồi, tăng trưởng đạt cao, ước tăng 14,21% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều so với mức tăng 5,64 % của cả nước và là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2015 trở lại đây, trong đó ngành công nghiệp - xây dựng tăng cao đạt 21,98% và không có doanh nghiệp nào trong Khu công nghiệp phải dừng hoạt động do dịch bệnh Covid-19; ngành dịch vụ có sự phục hồi và tăng 7,54%; ngành nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao, là năm được mùa nhất từ trước tới nay. Kết quả thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 19.139 tỷ đồng, đạt 62,3 % dự toán và bằng 133% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa ước đạt 16.582 tỷ đồng, bằng 61% dự toán và bằng 131% so với cùng kỳ năm 2020. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, các chính sách an sinh xã hội như: Chính sách giảm nghèo và hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo được triển khai đồng bộ, kịp thời theo kế hoạch; các hoạt động bảo trợ xã hội tiếp tục được quan tâm; chính sách cho người có công, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời; đời sống Nhân dân tiếp tục được chăm lo, nhất là Nhân dân trong vùng dịch vừa qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2021 vẫn còn một số hạn chế, khó khăn cần được khắc phục đó là: Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, quy hoạch, tiến độ thực hiện các công trình giao thông, xây dựng hạ tầng lớn, trọng điểm của tỉnh, công trình kiến trúc là điểm nhấn đô thị của tỉnh,..tiến độ còn chậm; công tác thực hiện Kế hoạch đầu tư công còn vướng mắc, tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt thấp; hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành chưa cao, nhiều vấn đề tại cơ sở chưa được giải quyết triệt để, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh nông thôn, khiếu kiện, khiếu nại kéo dài... Do vậy, việc khắc phục những tồn tại hạn chế trên là hết sức cần thiết đòi hỏi sự cố gắng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, trong đó có vai trò quan trọng của các đại biểu HĐND tỉnh. Tại kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ xem xét cho ý kiến và quyết định những nội dung quan trọng:

Một là, các đại biểu tập trung thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa 16; Báo cáo công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và các báo cáo của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Hai là, xem xét, cho ý kiến vào báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021; báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2021của các ngành: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Ba là, HĐND tỉnh sẽ nghe Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15; Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân 6 tháng đầu năm 2021; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa 16.

Bốn là, thảo luận, xem xét quyết định 25 dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. Đây là những nội dung chuyên đề có tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, do đó đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận đánh giá làm rõ thực trạng, sự cần thiết của các nội dung chuyên đề, đặc biệt là các chuyên đề về ban hành chính sách, đảm bảo tính pháp lý, thực tiễn và tính khả thi của Nghị quyết.

Năm là, HĐND tỉnh nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Đây là kênh thông tin quan trọng để đại biểu có thêm cơ sở xem xét, quyết định tại kỳ họp.

Sáu là, HĐND tỉnh sẽ thực hiện kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021 - 2026; xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh với rất nhiều nội dung quan trọng, thời gian tổ chức chỉ trong 2 ngày vì vậy, đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan có nội dung báo cáo tại kỳ họp chỉ trình bày báo cáo, tờ trình tóm tắt. Các báo cáo chi tiết, đề án và dự thảo nghị quyết đã gửi trước để đại biểu nghiên cứu không trình bày tại kỳ họp, thời gian của kỳ họp sẽ dành nhiều cho chương trình thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường và thực hiện các nội dung khác.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung; trong quá trình thảo luận, cần căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn 2030, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và trên cơ sở dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới để có những ý kiến đóng góp sát đúng, nhằm giúp cho HĐND tỉnh có cơ sở quyết định thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã năm 2021 của tỉnh.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 
Các tin đã đưa ngày: