Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVII thành công tốt đẹp

02/08/2021

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc kỳ họp.

Đại biểu HĐND biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết về phương án phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức, thu hút, trọng dụng người có tài năng và chính sách đặt hàng chuyên gia tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025; quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2021-2022 và một số dự thảo nghị quyết quan trọng khác về KT-XH.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu bế mạc kỳ họp.

Bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVII có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, thảo luận đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan cũng đề nghị sau kỳ họp, các tổ đại biểu HĐND tỉnh sớm xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các nghị quyết đến Nhân dân. Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. UBND tỉnh có kế hoạch triển khai nghị quyết HĐND tỉnh bằng các chương trình, đề án cụ thể, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan kêu gọi các cấp, các ngành, Nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, nhất trí đồng sức đồng lòng, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các cơ chế chính sách của tỉnh; nêu cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hăng hái thi đua lao động sản xuất, đổi mới sáng tạo, đóng góp công sức để Vĩnh Phúc hoàn thành đạt và vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021, năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.

Ngọc Anh - Văn Hải

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: