Thống nhất phương án tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và sau kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVII

10/08/2021

Ngày 10/8, Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất phương án tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và sau kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVII.

Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Chung

 

 

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới hình thức, tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và sau kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVII.

Theo đó, nội dung tiếp xúc cử tri được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và nhân dân biết. Việc đăng tải, truyền tin về nội dung kỳ họp đảm bảo đầy đủ về các chủ trương, chính sách, nghị quyết được Quốc hội thông qua và nhiều nội dung quan trọng diễn ra tại kỳ họp thứ nhất; báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, HĐND cấp tỉnh, huyện, trong đó, trọng tâm dành thời lượng về những nội dung, vấn đề thực tiễn tại địa phương mà cử tri quan tâm.

Trên cơ sở phương án tiếp xúc cử tri qua hệ thống truyền thông, đồng chí Nguyễn Trung Hải đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh, sở Thông tin và Truyền thông xây dựng chuyên mục để đăng tải bài viết về nội dung tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh từ ngày 15-17/8/2021 để cử tri theo dõi, nắm bắt. Đồng thời, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những kiến nghị, đề xuất của cử tri theo kênh tuyên truyền và gửi tới Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh.

Qua việc đổi mới hình thức, tổ chức tiếp xúc cử tri nhằm giữ mối liên hệ giữa đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh với cử tri trong tỉnh. Đây là kênh để các đại biểu lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của cử tri gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng ở Trung ương, địa phương từ thực tiễn bổ sung, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, cũng như chuyển các cơ quan xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

Hoàng Nga

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: