Đề cương báo cáo cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XVII

16/08/2021

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-ĐĐBQH-HĐND ngày 12/8/2021 của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trân trọng giới thiệu Đề cương báo cáo cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XVI.


 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: