Đề cương báo cáo cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV

16/08/2021

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-ĐĐBQH-HĐND ngày 12/8/2021 của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Trân trọng giới thiệu Đề cương báo cáo cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: