Khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

08/09/2021

Chiều 7/9, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

 

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh kết luận hội nghị. Ảnh: Dương Hà

 

Luật Kinh doanh bảo hiểm được Quốc hội khóa X thông qua năm 2000, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2001, được Quốc hội sửa đổi, bổ sung năm 2010 và 2019.

Luật Kinh doanh bảo hiểm nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của các cá nhân khi tham gia bảo hiểm, phát triển và kinh doanh bảo hiểm, góp phần duy trì và phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, Luật Kinh doanh bảo hiểm đã bộc lộ nhiều bất cập, chưa phù hợp với tình hình thực tế thị trường kinh doanh bảo hiểm hiện nay.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ hạn chế và bất cập trong thực hiện chính sách pháp luật về kinh doanh bảo hiểm cũng như thực thi Luật Kinh doanh bảo hiểm như: Các hành vi bị nghiêm cấm quy định trong Luật Kinh doanh bảo hiểm và Bộ luật Hình sự năm 2015 chưa thống nhất; một số quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành không còn thống nhất, đồng bộ với quy định mới của Bộ luật Dân sự năm 2015 dẫn đến khó khăn trong thực hiện, thiếu những quy định mang tính đặc thù áp dụng cho lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia bảo hiểm.

Bên cạnh đó, thị trường bảo hiểm vẫn còn tồn tại hiện tượng cạnh tranh chưa lành mạnh, việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm còn chưa nghiêm túc…

Qua thảo luận, các đại biểu đã đề suất một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Luật Kinh doanh bảo hiểm cho phù hợp như: Bổ sung quy định về phòng, chống việc trục lợi bảo hiểm; làm rõ hơn một số khái niệm, giải thích từ ngữ quy định trong luật để dễ dàng áp dụng vào thực tế; đơn giản hóa các quy định về thủ tục hành chính trong kinh doanh bảo hiểm.

Cần làm rõ tính đặc thù quy định trong hợp đồng bảo hiểm và trách nhiệm cung cấp thông tin trong hợp đồng bảo hiểm; bổ sung thêm quy định thể hiện sự can thiệp của Nhà nước vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp; quy định rõ về giấy phép thành lập, hoạt động và văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm…

Kết luận hội nghị, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, hoàn thiện văn bản đóng góp ý kiến để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tới.

Bình Duyên

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: