Giám sát thực hiện chính sách pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Lập Thạch

12/10/2021

Sáng 12/10, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Lập Thạch.

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải phát biểu kết luận buổi giám sát. Ảnh: Khánh Linh
 

 

Từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2021, UBND huyện đã tiếp nhận 2.322 hồ sơ, trong đó, đã giải quyết 2.248 hồ sơ; đang giải quyết 74 hồ sơ. Số thửa đất cần cấp giấy chứng nhận lần đầu toàn huyện là 2.353, trong đó đã cấp 2.248 giấy. Hiện còn 532 trường hợp trên địa bàn huyện chưa được cấp giấy chứng nhận.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện thời gian qua vẫn tồn tại những bất cập: Còn tồn đọng hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do chưa xác định được nguồn gốc sử dụng đất và xác định nghĩa vụ tài chính; người dân chưa thực hiện đăng ký, kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định...

Kiến nghị với đoàn giám sát, huyện Lập Thạch mong muốn Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013, các nghị định thi hành cho phù hợp với thực tế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các địa phương về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh, chỉ đạo các cấp, ngành bổ sung nhân lực kịp thời cho ngành quản lý đất đai của tỉnh, đặc biệt là cấp xã; xem xét sửa đổi Quyết định số 2028/QĐ-CT ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh đảm bảo thống nhất với Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành để UBND huyện có cơ sở thực hiện.

Các đại biểu trong đoàn giám sát đề nghị huyện Lập Thạch phân tích, đánh giá sâu hơn về công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; về thực trạng số lượng, chất lượng trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ địa chính cấp xã; nhu cầu trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công việc.

Ghi nhận những nỗ lực của huyện Lập Thạch trong triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời gian qua, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải yêu cầu thời gian tới, huyện Lập Thạch cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, quy trách nhiệm đối với việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp gây khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Đồng thời, huyện cần tập trung chỉ đạo, giải quyết, xử lý những vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người dân...

Nguồn: Báo VP

Các tin đã đưa ngày: