Tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

12/10/2021

Ngày 11/10, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thành phố Phúc Yên.

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Quang Nguyên phát biểu kết luận buổi giám sát. Ảnh: Khánh Linh

 

Theo báo cáo của UBND thành phố Phúc Yên, từ năm 2015 đến tháng 6/2021, địa phương nhận hơn 2.600 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân. Thành phố đã giải quyết hơn 2.400 hồ sơ, đạt tỷ lệ 93,79%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 7,8%; đúng hạn đạt 75,3%. Tuy nhiên, kết quả cấp GCNQSDĐ lần đầu đạt thấp, năm 2020 cấp được 236 GCNQSDĐ; đến tháng 8/2021 cấp được 379 GCNQSDĐ…

Trong quá trình triển khai chính sách, pháp luật về cấp GCNQSDĐ trên địa bàn thành phố Phúc Yên còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, bất cập về tình trạng tồn đọng hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ do chưa xác định được nguồn sử dụng đất; xác định nghĩa vụ tài chính; người dân chưa thực hiện đăng ký, kê khai cấp giấy theo quy định; Luật Đất đai năm 2013 quy định việc đăng ký là bắt buộc, song việc cấp GCNQSDĐ lại theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. Do đó, chỉ khi có phát sinh giao dịch, tranh chấp thì tổ chức, người dân mới đến đăng ký và làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ…

Trên cơ sở đó, UBND thành phố Phúc Yên đề xuất, kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành chức năng xem xét, sớm tiến hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013 phù hợp với tình hình thực tế; tiếp tục hoàn thiện các chính sách pháp luật, cơ chế tài chính về đất đai, giá đất, thu tiền sử dụng đất, thuê đất theo nguyên tắc thị trường.

Đề nghị UBND tỉnh, Sở TN&MT chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, đảm bảo sự đồng bộ để cập nhật kịp thời phục vụ công tác quản lý…

Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh đề nghị thành phố Phúc Yên làm rõ thêm kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong cấp GCNQSDĐ; việc thực hiện công tác phối hợp giữa các phòng, cơ quan chuyên môn với địa phương trong cấp GCNQSDĐ; nguyên nhân hệ thống thông tin đất đai chưa hoàn thiện đối với các xã, phường…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Quang Nguyên đánh giá cao nỗ lực của thành phố Phúc Yên trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với cá nhân, hộ gia đình.

Bên cạnh phân tích, chỉ rõ những hạn chế liên quan đến việc triển khai cấp GCNQSDĐ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Quang Nguyên đề nghị thành phố Phúc Yên tiếp thu ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát; quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về cấp GCNQSDĐ cho nhân dân, trong đó, chú trọng địa bàn có người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, các xã, khu vực có tranh chấp, lấn chiếm đất; tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo và nêu cao vai trò của cơ quan chuyên môn trong công tác tham mưu để việc cấp giấy GCNQSDĐ cho nhân dân được kịp thời, chính xác.

Hà Trần

Các tin đã đưa ngày: