Phát biểu tham luận của đại biểu Trần Văn Tiến, Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

28/10/2021

LTS:Ngày 27/10, tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ 8, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, đại biểu Trần Văn Tiến tham gia thảo luận về các Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đối với thành phố Hải Phòng và các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An và Thừa Thiên- Huế từ điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc.Báo Vĩnh Phúc trân trọng giới thiệu nội dung phát biểu của Đại biểu Trần Văn Tiến.

Kính thưa Quốc hội!

Sau khi nghiên cứu dự thảo các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm 1 số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đối với thành phố Hải Phòng và các tỉnh: Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, tôi đồng tình với việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đối với các tỉnh, thành phố nêu trên và xin phát biểu một số ý kiến sau:

Về sự cần thiết ban hành nghị quyết:

-Nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại các Nghị quyết số 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết số 45 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng; Nghị quyết số 54 về phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị quyết số 58 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa;

-Tạo điều kiện để huy động nguồn lực, tăng cường khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành mục tiêu Bộ Chính trị đặt ra.

Với hai lý do trên, tôi thấy việc ban hành các nghị quyết trên là cần thiết.

Về thẩm quyền ban hành

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 4 tỉnh, thành phố: Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa và Hải Phòng là đúng thẩm quyền.

Về tên dự thảo nghị quyết

Tên dự thảo nghị quyết của Quốc hội cho 4 tỉnh, thành phố là “Nghị quyết về thí điểm 1 số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh, thành phố…” tôi hoàn toàn nhất trí với dự thảo tên nghị quyết vì phù hợp với mục tiêu, nội dung nghị quyết của Bộ Chính trị.

Về bố cục dự thảo nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết gồm 8 Điều, bố cục ngắn gọn theo truyền thống, gồm: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các chính sách đặc thù, tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành. Tôi tán thành với bố cục dự thảo các nghị quyết.

Về phạm vi điều chỉnh, Điều 1

Tôi đồng tình với phạm vi điều chỉnh như dự thảo nghị quyết; tuy nhiên việc sắp xếp các cơ chế, chính sách đặc thù nên theo thứ tự như các điều của dự thảo nghị quyết.

Về dự thảo các chính sách đặc thù trong các nghị quyết, từ Điều 3 đến Điều 8.

Tôi nhất trí với dự thảo về các chính sách đặc thù cho mỗi tỉnh, thành phố, các chính sách đặc thù này phù hợp với tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị; bảo đảm tương quan và có tính vượt trội so với quy định pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, đối với Nghị quyết về thí điểm 1 số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, cụ thể tại Điều 5, Quản lý tài chính- Ngân sách Nhà nước có quy định “… và ngân sách Trung ương không hụt thu”; quy định như vậy bị giới hạn và chưa ưu đãi bằng chính sách quy định tại Nghị định 89/2017/NĐ-CP mà thành phố Hải Phòng đang được hưởng. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét thêm quy định này.

Về hiệu lực thi hành, Điều 8.

Tại khoản 1, tôi đề nghị xem xét cụm từ “được thực hiện trong 05 năm” nên thay thế bằng cụm từ “được thực hiện hết năm 2025”, bảo đảm phù hợp với các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 – 2025.

Tôi xin hết ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội !

Các tin đã đưa ngày: