Quốc hội thảo luận trực tuyến về cơ cấu lại nền kinh tế và quy hoạch sử dụng đất

01/11/2021

Ngày 30/10, ngày làm việc cuối cùng trong đợt 1, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV dành toàn bộ thời gian thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021- 2025; dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) và nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan và các đại biểu dự kỳ họp tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Trường Khanh

 

 

Tại phiên thảo luận, đa số ý kiến ĐBQH đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020; đã hoàn thành 17/22 mục tiêu, trong đó, có 5 mục tiêu quan trọng hoàn thành vượt xa so với mục tiêu đề ra. ĐBQH đề nghị cần nâng cao giá trị nền kinh tế thông qua việc ứng dụng khoa học công nghệ, thay đổi mô hình tăng trưởng, ứng dụng công nghệ số, công nghệ cao, cơ cấu lại thị trường khoa học công nghệ; cần tập trung nhiều hơn nữa để kinh tế tư nhân phát triển, tạo môi trường pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển; đề xuất Chính phủ nghiên cứu sâu hơn vấn đề hệ sinh thái về lực lượng lao động.

Khẳng định việc cơ cấu lại nền kinh tế là đúng hướng, tạo tiền đề thuận lợi để cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, đại biểu Trần Văn Tiến phát biểu trực tuyến tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cũng chỉ rõ một số hạn chế như: Cơ cấu nền kinh tế chậm, nhất là khu vực dịch vụ; thiếu gắn kết với đổi mới mô hình và chất lượng tăng trưởng; chưa đạt nhiều tiến bộ trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường.

Đại biểu Tiến đề nghị Quốc hội nghiên cứu thêm mục tiêu tỷ lệ giải ngân vốn giai đoạn 2021 - 2026; có giải pháp sớm hoàn thành xử lý những yếu kém của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; xem xét tính khả thi của mục tiêu đến năm 2022 hoàn thành phê duyệt các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

Đồng thời, đại biểu kiến nghị bổ sung chỉ tiêu về cơ cấu kinh tế trong GDP theo ngành kinh tế và chỉ tiêu về tiêu hao năng lượng trên 1 đơn vị GDP; cơ cấu lại cơ cấu thu và cơ cấu chi cho từng nội dung để bảo đảm tăng nguồn thu và giảm bội chi ngân sách nhà nước. Trong nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, cần xác định nhiệm vụ nào là nhiệm vụ trọng tâm, quyết định đến sự thành công của kế hoạch để ưu tiên tập trung nguồn lực thực hiện.

Thảo luận về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025, ý kiến một số ĐBQH đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa dự kiến quy hoạch với các quy hoạch có liên quan; cần có báo cáo đánh giá tác động môi trường của quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất; chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thiện và trình phê duyệt quy hoạch tỉnh để có căn cứ đầy đủ thực hiện thu hồi đất, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch.

Như vậy, sau 11 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đợt 1 của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra; đảm bảo chất lượng các hoạt động của kỳ họp theo hướng đổi mới.

Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực tham gia vào các hoạt động của kỳ họp, tập trung nghiên cứu tài liệu, các dự án luật, các tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của các UB của Quốc hội, đóng góp quan trọng vào hoạt động của kỳ họp. Theo kế hoạch, đợt 2 của kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội, bắt đầu từ ngày 8/11/2021.

Bình Duyên

 
Các tin đã đưa ngày: