Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế- xã hội, ngân sách và phòng, chống dịch Covid-19

10/11/2021

Ngày 9/11, Quốc hội tiếp tục dành toàn bộ thời gian làm việc để thảo luận ở hội trường về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 (trong đó có việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam; lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương).

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc tại phiên họp ngày 9/11
 

 

Tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội đã chỉ ra một số hạn chế cũng như đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị... tiến tới kiểm soát dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế- xã hội.

Một số đại biểu nhận định, sự chuyển hướng quyết đoán và kịp thời của Chính phủ đã giúp bước đầu kiểm soát dịch bệnh và từng bước mở cửa phục hồi nền kinh tế. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị giữ vai trò quyết định nhưng công đầu trước hết vẫn là của các tầng lớp nhân dân.

Nhiều đại biểu bày tỏ với những giải pháp phục hồi kinh tế, xã hội nêu trong báo cáo Chính phủ, đồng thời kiến nghị một số giải pháp để Quốc hội, Chính phủ cân nhắc trước khi ban hành quyết sách quan trọng.

Cùng với nội dung về kinh tế, nhiều vấn đề về lao động, việc làm cũng được các đại biểu nêu ý kiến và kiến nghị các giải pháp với Quốc hội và Chính phủ. Hầu hết các đại biểu đều kiến nghị giải pháp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong gần 2 năm qua. Theo các đại biểu này, tỷ lệ lao động thất nghiệp, thiếu việc làm, mất việc thời điểm này cao nhất từ quý 1 năm 2020.

Ngoài những lao động bị thiếu việc làm do ảnh hưởng bởi đại dịch, có đại biểu cũng đề xuất giải pháp về chính sách hỗ trợ cho nhóm lao động phi chính thức. Theo các đại biểu này, việc có chính sách cụ thể hỗ trợ lực lượng lao động phi chính thức sẽ giảm sự bất bình đẳng trong thị trường lao động và nền kinh tế…

Linh Duy

Các tin đã đưa ngày: