Giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại huyện Tam Dương

13/04/2022

Sáng 13/4, Đoàn ĐBQH tỉnh tiến hành giám sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng nguồn lực giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn huyện Tam Dương.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh kết luận buổi làm việc. Ảnh: Khánh Linh

 

Xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần thực hiện tốt việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thời gian qua, UBND huyện Tam Dương đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của tỉnh để đạt mục tiêu vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Huyện Tam Dương đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành và quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định; thực hiện tốt việc tiết kiệm chi thường xuyên, xây dựng cơ bản, tiết kiệm các khoản chi, không tổ chức động thổ, khởi công, khánh thành các công trình, dự án; quản lý tốt tải sản công, tài sản nhà nước.

Đồng thời, công tác quản lý, sử dụng lao động, cán bộ, công chức, viên chức, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp được thực hiện đúng lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Giai đoạn 2016-2021, UBND huyện đã thực hiện lập dự toán ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn luật; việc thu, chi ngân sách và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện đúng quy định.

Riêng năm 2021, huyện đã thực hiện thu hồi về ngân sách khoản cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí chi hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước; tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2021 để bổ sung nguồn dự phòng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 hơn 2,1 tỷ đồng.

Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, huyện đã tiến hành thẩm định 32 công trình, dự án, báo cáo kết cấu kỹ thuật, cắt giảm sau thẩm định hơn 18,4 tỷ đồng; công tác đấu thầu 10 gói thầu với giá trị trúng thầu giảm 392 triệu đồng so với dự toán gói thầu phê duyệt.

Công tác thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm chống lãng phí được thực hiện lồng ghép trong các cuộc thanh tra kinh tế, xã hội và thanh tra về phòng, chống tham nhũng. Giai đoạn 2016-2021, Thanh tra huyện đã thanh tra 11 cuộc liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kịp thời phát hiện các sai phạm của tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, kiến nghị thu hồi về ngân sách hơn 43,4 triệu đồng tiền sai phạm, kiến nghị giảm trừ quyết toán hơn 2,7 tỷ đồng, xử lý hành chính 1 tổ chức và 3 cá nhân.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị UBND huyện Tam Dương làm rõ một số nội dung về việc công khai các thủ tục liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bổ sung số công trình, dự án phát sinh ngoài các công trình dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; tỷ lệ giải ngân bình quân giai đoạn 2016-2020; số liệu về dự án chậm tiến độ so với kế hoạch và tỷ lệ các công trình, dự án hoàn thành trong giai đoạn này.

Đồng thời, đề nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian qua; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên, đầu tư công trung hạn, sử dụng tài nguyên đất đai, khoáng sản, nước, tài sản công; tình hình sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn; tiến độ lập quy hoạch, xác định giá đất theo ủy quyền; tình hình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trên lĩnh vực quản lý thực hiện ngân sách, giao dự toán và thực hiện dự toán, chi thường xuyên; việc nợ đọng thuế; nợ đọng trong thời gian Luật Đầu tư công có hiệu lực; cụ thể tỷ lệ nguồn kinh phí tiết kiệm được qua thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực.

Kết luận hội nghị, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh đề nghị UBND huyện Tam Dương hằng năm xây dựng ban hành chương trình hành động tiết kiệm, chống lãng phí cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị, từng lĩnh vực.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực này; giao chỉ tiêu tự chủ cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn; tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán riêng về lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt công tác công khai, báo cáo; tập trung nâng cao chất lượng dự báo dự toán thu chi ngân sách; chi thường xuyên tăng cường tiết kiệm các lĩnh vực khác trong chi thường xuyên; dành nguồn cho chi phát triển; chống lãng phí trong đầu tư xây dựng...

Giám sát kiểm tra, kiểm toán đồng bộ, xử lý kịp thời các trường hợp lãng phí xảy ra; tăng cường, nâng cao chất lượng đấu thầu các dự án, chỉ đạo chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong lập dự toán, thi công; bảo đảm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tránh lãng phí các nguồn lực trong thực hiện các dự án đầu tư công; rà soát, xử lý nghiêm các dự án đầu tư kéo dài nhiều năm không hiệu quả theo thẩm quyền…

Thiệu Vũ

Các tin đã đưa ngày: