Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

13/04/2022

Ngày 13/4/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thái Thịnh, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Vĩnh Tường. Cùng dự có thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành.

Theo báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Vĩnh Tường, từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2022, tổng số án phải thi hành là 3.100 việc, trong đó có 3.057 việc có điều kiện thi hành, 303 việc chưa có điều kiện thi hành, 43 việc ủy thác và 4 việc hoãn thi hành. Tổng số tiền có điều kiện thi hành trên tổng sống tiền phải thi hành đạt 58,04%; tỷ lệ thi hành xong vụ việc đạt 92,2%. Công tác thi hành án dân sự của huyện trong những năm qua đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có vụ việc phức tạp đã được giải quyết dứt điểm. Các vụ án được tổ chức thi hành theo trình tự luật định; công tác bảo quản tang vật các vụ án được chú trọng vật chứng tài sản tạm giữ được đảm bảo theo quy định của pháp luật; công tác lập và quản lý hồ sơ lưu trữ chặt chẽ; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án được quan tâm thực hiện, đảm bảo việc phân công lãnh đạo, chấp hành viên tiếp công dân đầy đủ; công tác phối hợp thi hành án với các ngành chức năng, chính quyền cơ sở khá tốt, các vụ việc thi hành án phức tạp có vướng mắc đơn vị đã tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời. Tình hình tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản của pháp luật luôn được lãnh đạo Chi cục quan tâm chú trọng.

Tuy nhiên, công tác giải quyết thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Vĩnh Tường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Tỷ lệ giải quyết án về việc và tiền của đơn vị còn thấp; công tác chỉ đạo giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng kết quả chưa cao; một số vụ việc thi hành khó khăn, phức tạp, kéo dài chưa được tổ chức thi hành án dứt điểm…

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát đã yêu cầu Chi cục THADS huyện làm rõ một số nội dung về công tác tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ; vấn đề liên quan tới cơ chế phối hợp; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự; kinh phí hoạt động; tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Chi cục…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thái Thịnh, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Chi Cục THADS huyện Vĩnh Tường đã đạt được, đồng thời, ghi nhận những kiến nghị và khó khăn trong công tác THADS trên địa bàn huyện thời gian qua. Thời gian tới, đề nghị Chi Cục THADS huyện cần: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết đại hội XIII. Tổ chức quán triệt và triển khai toàn diện các văn bản trên xuống các cấp cơ sở. Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra chéo giữa các chấp hành viên, trong đó trọng tâm là kiểm tra đối với công tác thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng; công tác xác minh, phân loại án, ra quyết định về thi hành án; kê biên, cưỡng chế; thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án.. đảm bảo đúng pháp luật. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về THADS nhằm làm giảm mạnh các vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp liên ngành, bảo đảm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng, nhất là cưỡng chế THA; chủ động tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan đối với công tác THADS. Tham mưu Ban chỉ đạo THADS huyện tập trung chỉ đạo, nhất là chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác THA; chỉ đạo các địa phương, cơ quan chuyên môn, các tổ chức tín dụng và các cơ quan liên quan cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về tài khoản, tài sản, kịp thời, phối hợp áp dụng các biện pháp tạm giữ, kê biên, phong toả, xử lý tài sản; đặc biệt là công tác phối hợp cưỡng chế những việc thi hành án khó khăn, phức tạp, án tồn đọng kéo dài...

Minh Tuyên

Các tin đã đưa ngày: