Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

15/04/2022

Ngày 15/4, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2019-2022. Đồng chí Nguyễn Thái Thịnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; cùng dự có thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh...

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh kết luận buổi giám sát. 

Theo báo cáo của Chi cục THADS thành phố Vĩnh Yên, từ năm 2019-2022, tổng số án phải thi hành trên địa bàn thành phố là 4.630 việc, trong đó, có 3.173 việc có điều kiện thi hành, 1.047 việc chưa có điều kiện thi hành, 242 việc ủy thác. Tổng số tiền có điều kiện thi hành trên tổng số tiền phải thi hành đạt 48,3%; tỷ lệ thi hành xong vụ việc đạt 64,6%.

Trong những năm qua, công tác THADS trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã đi vào nền nếp, việc ra quyết định thi hành án đúng thời hạn và quy định của pháp luật; xác minh, phân loại việc, tiền có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành đảm bảo, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng được chỉ đạo cưỡng chế, kê biên tài sản kịp thời.

Nhiều vụ việc thi hành án phức tạp đã được chỉ đạo cưỡng chế và giải quyết dứt điểm, nhất là các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo chất lượng, đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, công tác THADS của chi cục vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chấp hành viên, điều tra viên chưa chủ động, kịp thời trong tham mưu, hiệu quả chưa cao; một số vụ việc chưa giao được tài sản cho người trúng đấu giá dẫn đến có đơn thư khiếu nại; tiến độ giải quyết một số vụ việc liên quan đến án thi hành cho tổ chức tín dụng ngân hàng và một số vụ việc có giá trị phải thi hành lớn còn chậm.

Tại buổi giám sát, Chi cục THADS thành phố Vĩnh Yên đã giải trình một số vấn đề liên quan đến công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc tổ chức cưỡng chế, thi hành án; biện pháp thích ứng linh hoạt trong tình hình dịch, bệnh để giải quyết khó khăn; vấn đề đấu giá, giao tài sản, kê biên xử lý tài sản; cách thức quản lý tài sản, vật chứng…

Kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh đã đánh giá cao những kết quả Chi cục THADS thành phố Vĩnh Yên đạt được; đồng thời, ghi nhận những kiến nghị và khó khăn trong công tác THADS trên địa bàn thành phố.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị chi cục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết đại hội XIII. Tổ chức quán triệt và triển khai toàn diện các văn bản trên xuống các cấp cơ sở. Tham mưu Ban chỉ đạo THADS thành phố tập trung chỉ đạo, nhất là chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác THA; chỉ đạo các địa phương, cơ quan chuyên môn, các tổ chức tín dụng và các cơ quan liên quan cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về tài khoản, tài sản, kịp thời, phối hợp áp dụng các biện pháp tạm giữ, kê biên, phong toả, xử lý tài sản. Chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông, kịp thời thông tin đầy đủ, khách quan về hoạt động THADS tạo sự ủng hộ của cán bộ, công chức và nhân dân đối với công tác THADS. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh quy định một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhằm giảm các thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, đảm bảo người dân, doanh nghiệp không bị phiền hà sách nhiễu. 

Minh Tuyên


 

 
Các tin đã đưa ngày: