Ban Pháp chế, HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác thi hành án dân sự

21/04/2022

Sáng 21/4/2022, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác thi hành án dân sự giai đoạn 2019-2022. Đồng chí Nguyễn Thái Thịnh, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh cho biết, trong những năm qua, Cục THADS Vĩnh Phúc đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai kịp thời các Nghị định, Thông tư, Quyết định của Chính Phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và các văn bản hướng dẫn đến 100% các đơn vị; phê duyệt Kế hoạch công tác năm của 9/9 đơn vị cấp huyện sau khi có ý kiến của UBND cùng cấp để triển khai nhiệm vụ. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành dân sự, thi hành án hành chính năm 2019, 2020, 2021 và 2022 trong đó nội dung kiểm tra gồm: công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị; công tác nghiệp vụ tổ chức THADS. Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh được đổi mới với phương châm hướng về cơ sở. Cục Thi hành án dân sự tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ việc có giá trị thi hành lớn, vụ việc khó khăn phức tạp, vụ việc có nhiều đơn thư khiếu nại, đặc biệt là các vụ việc bán đấu giá thành chưa giao được tài sản cho người trúng đấu giá. Cục đã giải quyết đúng trình tự, thủ tục pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự; duy trì việc kiểm tra toàn diện đúng theo kế hoạch đã đề ra và xác định khâu kiểm tra chuyên đề và công vụ là khâu đột phá trong công tác kiểm tra của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Kết quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã bảo đảm quyền lợi của Nhà nước, tổ chức và nhân dân, pháp luật được thực thi trên thực tế, góp phần không nhỏ vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ năm 2019 đến 5 tháng đầu năm 2022, Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự các địa phương đã thi hành xong 24.753 việc, đạt và vượt chỉ tiêu Tổng cục Thi hành án dân sự giao.

Đoàn giám sát đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh làm rõ nguyên nhân, khó khăn, trách nhiệm phối hợp đối với các vụ việc còn tồn đọng về cưỡng chế thi hành án; kết quả đấu giá thành chưa giao được tài sản đấu giá; việc thu hồi tài sản đối với các vụ án có điều kiện; đánh giá công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ thi hành án dân sự; làm rõ trên thực tế có hay không các vụ việc tòa tuyên rõ nhưng khó thi hành, đề xuất phương án giải quyết nếu có.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thái Thịnh, đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu giải quyết dứt điểm những trường hợp có điều kiện thi hành, rà soát hoàn thiện hồ sơ đối với những trường hợp đủ điều kiện xét miễn giảm, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu được cấp trên giao nhất là án tín dụng ngân hàng. Đề nghị khẩn trương thực hiện nghiêm việc giải quyết xong các vụ việc phức tạp còn tồn tại; đẩy mạnh công tác phối hợp, kiên quyết cưỡng chế THA, nhất là những vụ việc khó khăn, phức tạp, tồn đọng kéo dài; có giải pháp nâng cao chất lượng công tác THA nhằm hạn chế tối đa vi phạm và đảm bảo chỉ tiêu giao.

Minh Tuyên

Các tin đã đưa ngày: