Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

05/05/2022

Ngày 4/5, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành liên quan vào dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

 

Phó Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Khánh Linh

 

Qua nhiều lần chỉnh lý, dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) đã được điều chỉnh, bổ sung 4 nhóm vấn đề lớn, gồm danh hiệu thi đua “Xã tiêu biểu”, “Phường, thị trấn tiêu biểu”; về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; việc bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”; vấn đề xử lý vi phạm trong thi đua, khen thưởng.

Cùng với đó, dự thảo luật đã xác định rõ các nhóm điểm mới, gồm thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong công tác thi đua, khen thưởng; đưa phong trào thi đua thực sự thiết thực, hướng về cơ sở, gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, gắn với lợi ích của người trực tiếp tham gia thi đua, hạn chế tính hình thức trong thi đua…

Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định dự thảo luật lần này đã được chỉnh lý, sửa đổi với nhiều điểm mới, bảo đảm khắc phục những bất cập của các quy định hiện hành, đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở, gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và hạn chế tính hình thức trong thi đua.

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị luật mới cần bảo đảm nguyên tắc bình đẳng trong thi đua khen thưởng; làm rõ đối tượng, điều kiện được khen thưởng và giao chỉ tiêu cụ thể đối với các danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Cùng với đó, cần quy định rõ hình thức khen thưởng nào cần có sáng kiến kinh nghiệm, việc thẩm định sáng kiến phải do cơ quan có thẩm quyền thực hiện; quy định thủ tục, hồ sơ khen thưởng; chỉnh sửa lại một số câu từ tại các điều, khoản của dự thảo luật bảo đảm phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật…

Tiếp thu và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội nghị, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh cho biết, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp để báo cáo Quốc hội trong kỳ họp tới.

Thiệu Vũ

Các tin đã đưa ngày: