Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát UBND tỉnh về việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù để phát triển giáo dục và đào tạo

14/06/2022

Ngày 13/6/2022 đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh đã làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù để phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

 Các đồng chí: Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát. Dự buổi giám sát có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và  lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Đến nay, lĩnh vực giáo dục và Đào tạo có 08 nghị quyết chuyên đề đang còn hiệu lực thực hiện do chính Ngành Giáo dục chủ trì tham mưu với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành, trong đó có 06 nghị quyết có chính sách đặc thù và 02 nghị quyết do các ngành khác chủ trì xây dựng nhưng ngành Giáo dục đào tạo có đối tượng được thụ hưởng (Hỗ trợ mua thẻ BHYT học sinh, sinh viên; Chính sách thu hút CBCC, giáo viên) và một số nghị quyết khác mới hết hiệu lực.

Tại buổi giám sát, UBND tỉnh đã báo cáo về kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết. Trên cơ sở đó, các đại biểu thảo luận làm rõ một số nội dung như: Những vướng mắc trong việc hướng dẫn, triển khai thực hiện từng nghị quyết; đánh giá rõ hơn về  chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền đã thực sự sâu sát, phù hợp với nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách chưa? Làm rõ kết quả đạt được của từng chính sách, đạt hay không đạt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra; đánh giá những chính sách nào còn phù hợp, phát huy hiệu quả; chính sách nào không còn phù hợp, chưa hiệu quả; những tồn tại, bất cập, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện? những đề xuất, kiến nghị cụ thể; việc bố trí kinh phí từ ngân sách để thực hiện các chính sách; công tác xã hội hóa phát triển giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh...

Kết luận giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của UBND tỉnh, các cấp các ngành để đưa các nghị quyết đặc thù về phát triển giáo dục đào tạo vào cuộc sống. UBND tỉnh đã nghiêm túc, cầu thị trong việc chuẩn bị báo cáo; báo cáo của UBND tỉnh đã đánh giá trung thực, khách quan những mặt được, chưa được, những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện một số nghị quyết còn chậm; một số UBND cấp huyện chưa thực sự quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết tại địa phương; Việc xây dựng một số chính sách đặc thù còn hạn chế; có nội dung nghiên cứu chưa sâu, đánh giá tác động chưa kỹ, chưa rõ cơ sở pháp lý và sự cần thiết; Công tác tuyên truyền, công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, các chính sách đặc thù chưa được quan tâm đúng mức, chưa thực hiện riêng, phần lớn thực hiện lồng ghép, kết hợp...nên hiệu quả còn hạn chế; Công tác phối hợp trong việc tham mưu đề xuất xây dựng Nghị quyết, chính sách đặc thù, cũng như hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết chưa nhịp nhàng, chưa chặt chẽ, trao đổi, lấy ý kiến tham gia mất nhiều thời gian, hiệu quả chưa cao.

 Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả một số nội dung:  Nâng cao trách nhiệm, năng lực, vai trò của các cơ quan chuyên môn; tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung các nghị quyết, các chính sách đặc thù, để các đối tượng thụ hưởng nắm rõ, các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện dễ dàng; quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác sơ kết việc thực hiện các nghị quyết định kỳ hàng năm, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết hết hiệu lực; chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố làm tốt công tác phối hợp đề xuất, tham mưu xây dựng nghị quyết...

 Các nội dung trong báo cáo của UBND tỉnh, nội dung thảo luận Đoàn giám sát tổng hợp, báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh và ban hành kết luận giám sát./.

Nguyễn Trang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: