Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh: Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết chuyên đề thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

23/06/2022

Chiều 22/6, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra 2 dự thảo Nghị quyết chuyên đề: Thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; quy định quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

 

Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh Đỗ Thị Thanh Hương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Lượng

 

Theo báo cáo từ Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Vĩnh Phúc hiện chưa có quy định cụ thể về cơ chế thu tiền tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, hằng năm, sở và các Phòng Giáo dục và Đào tạo vẫn hướng dẫn các trường thu tiền tuyển sinh theo hình thức cung cấp dịch vụ tự định giá, số thu bù đắp chi phí.

Để thống nhất thực hiện trong trên phạm vi toàn tỉnh, UBND tỉnh đã xây dựng tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết “Thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh” theo nguyên tắc thu bảo đảm chi phí tuyển sinh, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với tổng kinh phí thực hiện hằng năm dự kiến khoảng trên 7,6 tỷ đồng, tờ trình dự thảo Nghị quyết “Quy định quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh” được xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước, khả năng cân đối ngân sách của tỉnh và nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo dục đào tạo; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng và thanh quyết toán ngân sách Nhà nước theo đúng quy định.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được cơ quan có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ tại các kỳ thi, cuộc thi, hội thi theo quy định với các mức chi cụ thể.

Tại buổi thẩm tra, đồng chí Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội và các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn đưa ra quy định dịch vụ tuyển sinh đầu cấp đối với bậc học mầm non và tiểu học; sự cần thiết phải tách bạch cụ thể quy định về các hình thức tuyển sinh mầm non, xét tuyển, xét tuyển kết hợp thi tuyển, thi tuyển; chỉnh sửa, bổ sung một số từ, cụm từ nhằm bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ và minh bạch.

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, một số ý kiến cho rằng mức chi được đề xuất cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các kỳ thi quá cao, cơ quan soạn thảo cần tính toán lại bảo đảm phù hợp với thực tiễn và mặt bằng chung các ngành nghề khác.

Đồng thời, xác định đúng các kỳ thi theo quy định tại Thông tư 69 và các kỳ thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là thực sự cần thiết, tránh việc tùy tiện, lạm dụng tổ chức các kỳ thi, cuộc thi gây ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học cũng như nguồn kinh phí, dư luận xã hội, nhất là trong thời gian tới đang hướng đến tự chủ cho các đơn vị.

Đồng chí Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp ý kiến, có văn bản giải trình làm rõ các nội dung các đại biểu quan tâm. Đồng thời, xem xét, cân đối tính toán bảo đảm mức thu và mức chi bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn; làm rõ mức chi cho các chức danh cụ thể đối với những người tham gia làm công tác tổ chức, tham dự kỳ thi, cuộc thi, hội thi. Phối hợp với Sở Tư pháp bổ sung, hoàn thiện căn cứ pháp lý, thống nhất bố cục, tên gọi của Nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định trong kỳ họp tới.

Thiệu Vũ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: