Giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại huyện Tam Dương

22/09/2017

Để phục vụ cho giám sát tại kỳ họp cuối năm 2017 của  HĐND tỉnh,  ngày 21/9/2017, đoàn giám sát của HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính của UBND huyện Tam Dương. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì hội nghị.

Hiện cấp huyện có 279 thủ tục hành chính, cấp xã có 120 thủ tục hành chính được giải quyết tại Bộ phận một cửa; 15 thủ tục hành chính được giải quyết tại Bộ phận một cửa liên thông, thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp & Nông thôn, y tế, dân tộc. Với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong 3 năm liên tiếp gần đây, kết quả xếp hạng chỉ số của huyện luôn giữ ở vị trí thứ nhất, thứ 2 trong khối các huyện, thành, thị. Từ năm 2015 đến nay, Bộ phận một cửa, một cửa liên thông cấp huyện, cấp xã tiếp nhận hơn 200.500 hồ sơ, đã giải quyết được 200.140 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,8%. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 15,6%, đúng hạn đạt 84,1% và chậm hạn chiếm 0,02%. Hằng năm, UBND huyện thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với công tác kiểm tra cải cách hành chính. Từ năm 2015 đến nay, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật, vi phạm về thực hiện chính sách pháp luật về cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trên địa bàn huyện chưa có phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị UBND huyện đánh giá rõ trách nhiệm của người đứng đầu, các phòng, ban, đơn vị trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Những khó khăn trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; tính kịp thời của việc cập nhật các quy định để bổ sung vào thủ tục hành chính; quy chế phối hợp hoạt động của Bộ phận một cửa với các phòng, ban, đơn vị, cơ quan; kết quả thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực này. Bổ sung vào báo cáo kết quả quản lý chất lượng ISO:9001 và giải pháp về công tác cán bộ….

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình đánh giá cao những nỗ lực của UBND huyện, UBND các xã của huyện Tam Dương đối với hoạt động cải cách thủ tục hành chính nói chung và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nói riêng. Đồng thời, đồng chí đưa ra một số đề nghị yêu cầu UBND huyện và xã thực hiện trong thời gian tới trong thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để ngày càng đáp ứng sự hài lòng của người dân địa phương trong giải quyết các thủ thục hành chính. Những kiến nghị, đề xuất của huyện, của xã sẽ được Đoàn giám sát tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017../.

Nguyễn Trang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: