Thường trực HĐND tỉnh: Họp giao ban với các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh

02/10/2017

Sáng 02/10/2017, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành họp giao ban với lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh để đánh giá kết quả công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2017, bàn và cho ý kiến một số nội dung khác. Đồng chí Trần Văn Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị Thường trực HĐND tỉnh nghe các Ban HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo các nội dung: Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo về kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính ở một số xã trên địa bàn tỉnh. Ban Kinh tế  - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo về cá nội dung UBND tỉnh trình xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh trong tháng 9/2017 và Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2017; thông qua báo cáo tháng 9, phương hướng nhiệm vụ tháng 10 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh.

Tại cuộc họp, đồng chí Trần Văn Vinh đã cho ý kiến thống nhất từng nội dung do các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh đề xuất. Đồng chí yêu cầu các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tháng 10/2017 theo chức năng, nhiệm vụ được phân công nhất là các công việc chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2017 của HĐND tỉnh.

Nguyễn Thị Trang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: