Kết thúc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI: 22 Nghị quyết được thông qua

13/12/2017

Sáng 12/12, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI tiếp tục chương trình nghị sự với phiên chất vấn và trả lời chất vấn; biểu quyết thông qua các nghị quyết và bế mạc. 

Các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp. Cùng dự có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng các đại biểu HĐND.


Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết 

Kỳ họp đã nghe các báo cáo, đề án, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH, Ủy ban MTTQ, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án tỉnh; tiến hành thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp, trong đó có các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2018; bàn và quyết định 21 nội dung, trong đó có 15 nội dung chuyên đề. HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông Vận tải, các cơ quan chuyên môn về một số vấn đề bức xúc đang được cử tri quan tâm. 


Đ/c Trần Văn Vinh phát biểu bế mạc kỳ họp

Khẳng định kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI đã thành công tốt đẹp với nhiều quyết sách quan trọng được thông qua, tạo hành lang pháp lý và động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh yêu cầu thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Chương trình hành động, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế; đổi mới, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; sắp xếp tổ chức bộ máy tổ chức và tinh giản biên chế; siết chặt kỷ luật tài chính ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá; cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển... coi đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đồng thời, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng từ 7,5 – 8%.  

Các cấp, các ngành cần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI về một số giải pháp cơ bản cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016 -2021; tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển đô thị theo quy hoạch và lộ trình. Ưu tiên đầu tư cho phát triển dịch vụ, du lịch theo Nghị quyết của Tỉnh ủy; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tập trung khai thác tối đa hiệu quả các khu, điểm du lịch hiện có. Tổng kết thí điểm dồn thửa đổi ruộng để đánh giá, xây dựng cơ chế, chính sách về dồn thửa đổi ruộng. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình Bệnh viện Sản Nhi, nhà điều trị nội trú - Bệnh viện Đa khoa tỉnh; chỉ đạo làm tốt công tác xã hội hóa ngành y tế. Tập trung thực hiện cải cách hành chính, đưa công tác này đi vào thực chất, hiệu quả hơn, nhất là việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Tăng cường hoạt động trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công các cuộc diễn tập; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.  

Đồng chí Trần Văn Vinh cũng yêu cầu sau kỳ họp, các cấp, ngành sớm có kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh được triển khai đồng bộ và có hiệu quả. Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp tới đông đảo các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh.  

Nguồn: Cổng TT-GTĐT

Các tin đã đưa ngày: