Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội thảo: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát việc giải quyết kiên nghị của cử tri của HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc”.

08/06/2018

Sáng ngày 7/6/2018 Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội  thảo  với chủ đề  “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát việc giải quyết kiên nghị của cử tri của HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc”. Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; đồng thời thảo luận làm rõ thêm về  việc ban hành một số chính sách cũng như kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên thực tế, những hạn chế, bất cập, đề xuất, kiến nghị để Thường trực HĐND có thêm thông tin phục vụ hoạt động ban hành nghị quyết và hoạt động giám sát trong thời gian tới.

Ý kiến phát biểu thảo luận tại hội thảo các đại biểu cho rằng: Về cơ bản Thường trực HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã bám sát các quy định của pháp luật, cụ thể là Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 để triển khai thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, đảm bảo trình tự, đúng đối tượng, nội dung thực hiện, đồng thời thể hiện tốt vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân và nêu cao trách nhiệm của mình trong hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Việc chuẩn bị các báo cáo tham luận khoa học, bám sát nội dung, yêu cầu của hội thảo. Các ý kiến phát biểu tại hội thảo đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện theo từng nội dung hoạt động từ thu thập, tổng hợp, phân loại; tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiên nghị; thẩm tra; giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; nêu rõ những kết quả đạt được, tầm quan trọng, ý nghĩa của hoạt động này; đồng thời các ý kiến phát biểu cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, những tồn tại, hạn chế đang diễn ra trên thực tế của từng địa phương, đơn vị; nêu lên những kiến nghị đề xuất để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc.

Cũng tại hội nghị này, các đại biểu cũng đã thảo luận, đánh giá về hoạt động ban hành nghị quyết của HĐND nói chung, nghị quyết về nông nghiệp và phát triển nông thôn nói riêng và việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết này trên thực tế, qua thảo luận cho thấy: Sau khi các nghị quyết thuộc lĩnh vực Nông nghiệp &PTNT của HĐND tỉnh được ban hành. UBND tỉnh đã kịp thời có kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết được các cấp, các ngành  phối hợp triển khai rộng khắp trong nhân dân, tạo được sự quan tâm, đồng thuận của cán bộ, đảng viên, các tổ chức, cá nhân trong tỉnh. Các nghị quyết đã đi vào cuộc sống, nhiều nội dung của các nghị quyết đã được thực hiện có hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội thảo, để tiếp tục nâng cao chất hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  nhấn mạnh thêm một số những vấn đề như: Cần nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Tiếp tục tăng cường trách nhiệm của UBND các cấp trong phân công, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan chuyên môn; đề cao tính trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong việc giúp UBND cùng cấp giải quyết kiến nghị của cử tri; Tăng cường công tác phối hợp giữa Tổ Đại biểu HĐND với UBND, UBMTTQVN các cấp trong tổng hợp, phân loại kiến nghị của cử tri đảm bảo tổng hợp đầy đủ, chính xác kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND cùng cấp tổng hợp chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tăng cường xem xét trực tiếp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trên thực tế trước khi tiến hành cuộc giám sát nhằm nắm bắt đầu đủ, chính xác thông tin để báo cáo trước HĐND và cử tri.

Kết luận hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng kiến nghị đề xuất đối với HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan một số kiến kiến để tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn../.

Nguyễn Trang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: