Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh

13/06/2018

Sáng ngày 12/6/2018 Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 31/12/2017 đối với UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Làm việc với đoàn giám sát có đồng chí Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành. Tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.

 Theo báo cáo của UBND tỉnh: Trên cơ sở các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 31/12/2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tiếp thu và tích cực thực hiện; kịp thời ban hành các kế hoạch, văn bản để chấn chỉnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát; khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng thời rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan nêu lên các nguyên nhân, hạn chế trong thực hiện các kết luận sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh như: Việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc do nguồn lực đảm bảo chính sách giảm nghèo của tỉnh ngày càng khó khăn; việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn chậm; việc thực hiện và giải ngân vốn chưa cao; các văn bản quy định về đặt hàng dịch vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi còn nhiều vướng mắc khi áp dụng; các địa phương chưa huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, UBND tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh bố trí kinh phí để tiếp tục triển khai 353 thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; có chính sách ưu đãi để thu hút các bác sĩ có trình độ cao về công tác tại các cơ sở y tế; đảm bảo nguồn kinh phí hàng năm tổ chức tập huấn các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có nhiều lực lượng tham gia nhằm chủ động đối phó hiệu quả khi có cháy nổ xảy ra...

Phát biểu tại buổi giám sát Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh đánh giá sự nỗ lực của UBND cũng như các sở, ngành trong thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND. Tuy nhiên các đồng chí cho rằng báo cáo tổng hợp của UBND tỉnh quá tóm tắt, chưa thể hiện rõ nội dung, yêu cầu của Đoàn giám sát.

Kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn Ngọc Bình yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung, kiến nghị sau giám sát. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh có báo cáo giải trình bổ sung theo yêu cầu của Đoàn giám sát trong nội dung báo cáo cần đánh giá chất lượng, hiệu quả thực hiện các kiến nghị tại 20 báo cáo kết quả giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 12/2017; làm rõ nguyên nhân tồn trong quá trình triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Nguyễn Trang 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: