Khai mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XVI

05/07/2018

          Sáng 05/7/2018, Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 8.

          Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp lần này là tập trung thảo luận về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm trên tất cả các mặt công tác, phân tích các hạn chế, khó khăn gặp phải, tìm ra những nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan để đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch của năm, đặc biệt là về thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư XDCB; những giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện; phương án xử lý trong trường hợp hụt thu ngân sách; xem xét, cho ý kiến vào báo cáo giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND năm 2017; báo cáo của các ngành; HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đối với những vấn đề trọng tâm, bức xúc đang được đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và dư luận quan tâm....

       Để Kỳ họp đạt kết quả cao nhất Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND chỉ trình bày báo cáo, tờ trình tóm tắt và dành nhiều thời gian cho các hoat động giám sát thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Đồng thời, các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm phát huy trí tuệ tập trung nghiên cứu sâu từng nội dung; trong quá trình thảo luận cần căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định trong kế hoạch phát triển KT - XH của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và trên cơ sở dự báo tình hình trong thời gian tới để có những đóng góp sát thực, giúp HĐND tỉnh có cơ sở, quyết nghị thông qua nghị quyết đảm bảo chất lượng khả thi đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH của tỉnh.

          Theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm 2016 : 6 tháng đầu năm 2018 tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá so sánh 2010) tăng 7,61% so với cùng kỳ, sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp đều có mức tăng trưởng khá. Thu hút vốn đầu tư FDI và DDI tăng cao so cùng kỳ. Cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm và có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng được giữ vững; hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở hoạt động có hiệu quả. …

       Bên cạnh những kết quả đạt được, bức tranh bức tranh KT-XH của tỉnh vẫn còn  một số tồn tại, hạn chế như: 6 tháng đầu năm 2018  việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, hạn chế, còn có chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra như: Thu ngân sách đạt thấp so với dự toán được giao (đạt 75% dự toán và hụt thu), thu hút vốn đầu tư đạt thấp so với dự kiến. Tiến độ triển khai các công trình trọng điểm còn chậm; các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới còn nhiều bất cập, khai thác tiềm năng về du lịch, dịch vụ kết quả đạt chưa tương xứng; ô nhiễm môi trường còn gây nhiều bức xúc. Vấn đề an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, và tội phạm về trật tự xã hội còn diễn biến, tiềm ẩn phức tạp, khó lường, việc giải quyết một số vụ việc kéo dài chưa dứt điểm.

          Sau khi nghe báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh nghe các báo cáo về : Kết quả công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND 6 tháng đầu năm 2018 ; Công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 ; Thực hiện ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 ; kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV ; Kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (kỳ họp cuối năm 2017). Nghe thông báo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh Vĩnh Phúc về hoạt động của Mặt Trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân 6 tháng đầu năm 2018.

Theo chương trình, kỳ họp sẽ diễn ra trong 02 ngày từ 05 đếm 06/7/2018, HĐND thỉnh sẽ xem xét những chuyên đề, tờ trình do Thường trực HĐND, UBND trình; tiến hành Kiện toàn  thành viên UBND tỉnh ;  sẽ thảo luận, xem xét thông qua 13 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Kỳ họp cũng sẽ dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào những vấn đề nổi cộm được đại biểu, cử tri quan tâm../.

Nguyễn Trang     

        

Các tin đã đưa ngày: