Bài phát biểu bế mạc của đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

10/07/2018

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Sau 1.5 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án tỉnh; nghe thông báo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, báo cáo Thông báo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh Vĩnh Phúc về hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân 6 tháng đầu năm 2018; tiến hành thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp, trong đó, các vị đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018; bàn và quyết định 13 nội dung chuyên đề trình HĐND tỉnh. HĐND tỉnh thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, HĐND tỉnh cơ bản thống nhất và đánh giá: Năm 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Kinh tế tăng trưởng đạt 7,61%. Sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển; sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng trưởng cao; khu vực nông nghiệp vượt qua khó khăn, tăng trưởng khá (trên 3,6%), năng suất lúa đạt cao nhất từ trước đến nay; dịch vụ có bước phát triển, số lượng khách du lịch trong nước và quốc tế tăng mạnh. Hầu hết các chỉ tiêu thu nội địa đều đạt cao, dự kiến cả năm 14/15 chỉ tiêu thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch.

Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được đẩy mạnh. Công tác quản lý, xây dựng đô thị và xây dựng nông thôn mới được tăng cường. Nhiều công trình, dự án trọng điểm được khởi công và đẩy nhanh tiến độ.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động việc làm, an sinh xã hội tiếp tục có bước phát triển. An ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, nhất là thời gian diễn ra kỳ họp lần thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, kinh tế - xã hội của tỉnh còn một số hạn chế, yếu kém chủ yếu cần tập trung khắc phục, đó là: Tăng trưởng kinh tế của tỉnh thấp hơn nhiều tỉnh trong khu vực. Thu ngân sách dự kiến cả năm khó đạt dự toán đề ra.

Các lĩnh vực dịch vụ, du lịch chưa có bước phát triển đột phá. Tình hình chiếm dụng vốn giữa các doanh nghiệp, nợ thuế của các doanh nghiệp có chiều hướng tăng lên. Giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ triển khai ở một số dự án, kể cả các công trình trọng điểm của tỉnh còn chậm. Nợ đọng trong xây dựng cơ bản ở cấp xã chưa được giải quyết triệt để.

Chất lượng giáo dục đại trà vẫn còn thấp, nhất là cấp Trung học cơ sở. Chất lượng đội ngũ bác sỹ của tỉnh còn hạn chế, thiếu các chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực chuyên ngành. Việc đào tạo lao động nông thôn chưa hiệu quả. Công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử chưa được quan tâm đúng mức; nhiều lễ hội còn có vấn đề tiêu cực xảy ra.

Khoa học, công nghệ của tỉnh chưa thật sự gắn kết với sản xuất, thúc đẩy tăng năng suất lao động. Vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai, tình trạng ô nhiễm môi trường còn diễn ra ở nhiều nơi. Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ tích cực ở tất cả các cấp, các ngành. Tội phạm về trật tự xã hội có thời điểm diễn ra phức tạp ở một số địa phương.

Thưa các vị đại biểu!

Dự báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng cuối năm sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, như: Ngành sản xuất ô tô tiếp tục chịu sự cạnh tranh của xe nhập khẩu; thu ngân sách khó khăn; sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thời tiết, giá cả, dịch bệnh; giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh đã đề ra, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhạy bén, năng động, sáng tạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng của tỉnh năm 2018 là 7,5 - 8%. Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tận dụng tốt cơ hội của Cách mạng công nghiệp 4.0.

Hai là, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ về một số giải pháp cơ bản cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016-2021; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện đáng kể chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Chú trọng thu hút dự án đầu tư nước ngoài sử dụng công nghệ cao. Hoàn thiện, thực thi hiệu quả các cơ chế, chính sách về đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Thường xuyên đối thoại, kịp thời xử lý những phản ánh và kiến nghị của doanh nghiệp, người dân, nhất là ở cấp cơ sở.

Ba là, tập trung triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giải quyết lao động nông thôn. Chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và các phương án phòng chống thiên tai, nhất là bão, lũ, ngập úng; có giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho nông dân trong quá trình sản xuất, chăn nuôi, làm tốt công tác kết nối giữa doanh nghiệp và người sản xuất, nhất là các mặt hàng nông sản. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, các quy trình sản xuất tiên tiến, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ. Khuyến khích phát triển liên kết theo chuỗi giá trị, từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ; giảm chi phí trung gian để tăng thu nhập cho nông dân.

Bốn là, cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng tăng dần tỷ trọng thu nội địa, tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên; bảo đảm chi an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và quốc phòng, an ninh theo dự toán. Tập trung vốn đầu tư công cho các công trình trọng điểm. Rà soát hoàn thiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, ngành, lĩnh vực, bảo đảm tính kết nối đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong năm 2018, hoàn thành xử lý dứt điểm nợ đọng XDCB trong xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết 32/2016/QH14 của Quốc hội.

Năm là, triển khai hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đô thị, hoàn thiện các đồ án quy hoạch, các khu vực phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho phát triển dịch vụ; tăng cường quản lý thị trường ngăn chặn hàng giả; thu hút, vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, nhất là lĩnh vực dịch vụ về y tế, giáo dục, du lịch, khu vui chơi giải trí.

Sáu là, tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ giá tính thuế ở tất cả các loại hình doanh nghiệp; kiên quyết chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá. Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, hạn chế tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước bằng ngân sách nhà nước. Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay. Khẩn trương hoàn thành việc phân bổ các nguồn vốn chưa phân khai; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% dự toán chi đầu tư phát triển được giao, không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Tăng cường quản lý thị trường, giá cả.

Bảy là, quan tâm các vấn đề văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, chủ động phòng chống dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình Bệnh viện Sản Nhi và Nhà điều trị nội trú - Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khẩn trương hoàn thành các thủ tục để khởi công nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Thực hiện tốt việc đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, chuẩn bị và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học nhất là bậc học mầm non và tiểu học. Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, tháo gỡ khó khăn, bất cập để tăng số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chú trọng công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội.

Đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển sản phẩm du lịch đa dạng, xây dựng thương hiệu du lịch Vĩnh Phúc, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Xây dựng cơ chế, chính sách để cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống và phúc lợi cho người dân Vĩnh Phúc. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, các chính sách an sinh xã hội, các giải pháp giảm nghèo bền vững, nhất là đối với nhân dân vùng miền núi khó khăn, vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền.

Tám là, Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Siết chặt kỷ luật hành chính, tăng cường thanh tra công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết TW4. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, giảm chi phí; xử lý dứt điểm và công khai kết quả giải quyết kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tập trung xử lý giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại tố cáo, nhất là đơn, thư còn tồn đọng kéo dài. Những vấn đề mới phát sinh cần được tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, không để vượt cấp kéo dài hoặc tụ tập đông người.

Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chín là, rà soát lại toàn bộ hệ thống các cơ chế, chính sách của tỉnh còn hiệu lực, đề xuất điều chỉnh, bãi bỏ các cơ chế, chính sách không còn phù hợp, kém hiệu quả; kịp thời cụ thể hóa, sâu sát hơn trong tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách mới được ban hành đảm bảo có hiệu quả cao nhất.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các ngành, lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực quản lý ngân sách, quản lý đầu tư công, quản lý về đất đai, tài nguyên, môi trường; kiên quyết ngăn chặn tình trạng vi phạm luật đất đai; quan tâm triển khai dự án xử lý rác thải tập trung. Thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đã chỉ ra.

Mười là, chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, tình hình tôn giáo, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường hoạt động trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ. Sẵn sàng ứng phó kịp thời, xử lý hiệu quả các sự cố, thiên tai và cứu nạn, cứu hộ; thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI đã thảo luận và biểu quyết thông qua 13 nghị quyết quan trọng. Đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để các cấp, các ngành triển khai, thực hiện góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và của tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND, kiện toàn thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan. HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh trên cơ sở tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh, của cử tri trong tỉnh, những nội dung chất vấn các ngành đã hứa cần phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm trước HĐND và cử tri trong toàn tỉnh.

Sau kỳ họp này, trên cơ sở kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cần sớm xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường giám sát và đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi chân thành cảm ơn đại biểu các cơ quan Trung ương, các vị khách quý đã dành thời gian tham dự kỳ họp. Xin cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án tỉnh. Tôi ghi nhận hoạt động tích cực của các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các cấp, các ngành, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương, các đơn vị phục vụ đã góp phần quan trọng vào sự thành công của kỳ họp. Chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý, cùng cử tri và nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Các tin đã đưa ngày: