Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI: Trọng tâm về công tác cán bộ

10/07/2018

Phát huy tinh thần phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: “Hỏi nhanh đáp gọn”, “Hỏi 1 phút trả lời 3 phút”, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận khi có tới 25 câu hỏi của các đại biểu chất vấn xoay quanh 3 nhóm vấn đề về công tác cán bộ: Đó là sắp xếp tổ chức bộ máy; tinh giản biên chế; quản lý, sử dụng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Nội vụ đã báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của tỉnh trong giai đoạn 2016-2018 với những con số nổi bật như: Đã tinh giản 1.432 biên chế; trong đó, cắt giảm 821 chỉ tiêu công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 68, tinh giản 248 biên chế, cho nghỉ thôi việc theo Nghị quyết 363 trường hợp; giảm 10.704 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh. Với tỷ lệ này, việc tinh giản biên chế đảm bảo sẽ hoàn thành mục tiêu do Chính phủ đề ra…

Ông Hoàng Văn Dũng, Tổ đại biểu HĐND khu vực huyện Yên Lạc đặt câu hỏi chất vấn: Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, dựa trên cơ sở nào, trong nhiệm vụ, giải pháp cụ thể kế hoạch của Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Yên Lạc thực hiện hợp nhất, sáp nhập đơn vị giáo dục trên địa bàn toàn huyện là 6 trường? Chung mối quan tâm, đại biểu Nguyễn Thái Thịnh, Tổ đại biểu HĐND khu vực huyện Vĩnh Tường đặt câu hỏi: Thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo sắp xếp được nhiều đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục và sự nghiệp khác. Nhưng qua sắp xếp, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giảm không đáng kể; đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ làm rõ nguyên nhân và giải pháp thực hiện trong thời gian tới?

Quan tâm tới số lượng đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi mô hình hoạt động còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, việc cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập gặp nhiều khó khăn, đại biểu Nguyễn Thị Minh Thi, tổ đại biểu HĐND khu vực thành phố Phúc Yên đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới?

Trả lời chất vấn của các đại biểu liên quan đến công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị giáo dục; việc cổ phần hóa đơn vị công lập còn chậm, ông Phạm Quang Tuệ, Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định, hợp nhất, sáp nhập các đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh nói chung, 6 đơn vị giáo dục tại huyện Yên Lạc nói riêng là việc làm cần thiết nhằm thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 19 của Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị công lập. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế, địa phương có thể đề xuất hướng cắt giảm phù hợp, không ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của các nhà trường, sau đó, các cơ quan liên quan sẽ bàn bạc và đi đến thống nhất. Đối với việc cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp, đến nay, toàn tỉnh có 20 đơn vị cấp tỉnh, 9 đơn vị cấp huyện đã tự chủ 100%, dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có 86 đơn vị cấp tỉnh, 90 đơn vị cấp huyện tự chủ một phần, vượt chỉ tiêu được giao…

Đặt câu hỏi cho ngành nội vụ tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Duy Đông, Tổ đại biểu HĐND khu vực huyện Bình Xuyên nêu vấn đề: Thời gian qua, nhiều người cho rằng, trên địa bàn tỉnh giảm biên chế đa số là những người sắp đến tuổi nghỉ hưu, những người năng lực yếu có giảm nhưng còn ít. Đề nghị UBND tỉnh cho biết thực tế có đúng không? Giải pháp khắc phục như thế nào? Đại biểu Trương Văn Đào, Tổ đại biểu HĐND khu vực huyện Bình Xuyên và một số đại biểu khác cũng tỏ ra băn khoăn về việc có hay không tình trạng cán bộ, công chức đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh “sáng cắp ô đi, tối cắp về”; việc bố trí số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và giải quyết chế độ, chính sách cho những người thôi không tham gia hoạt động; phân cấp trong chuyển ngạch giữa cán bộ, công chức xã, phường với công chức huyện…; giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức?

Trả lời câu hỏi, thắc mắc của các đại biểu, ông Phạm Quang Tuệ thừa nhận, trên thực tế, vẫn có những cơ quan, đơn vị chưa coi trọng việc đánh giá, phân loại chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; còn làm theo kiểu đối phó, hình thức, gây khó khăn trong quá trình tinh giản biên chế. Khắc phục tình trạng này, năm 2018, sở đã tham mưu UBND tỉnh thành lập các Tổ công tác kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện, lập biên bản những sai phạm và yêu cầu người đứng đầu có văn bản giải trình cụ thể. Khi có kết quả, sở sẽ công bố công khai và xem đây là một trong những tiêu chí bình xét thi đua hàng năm.

Làm rõ trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc đánh giá sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, chất lượng sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh thời gian qua, ông Lê Duy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh đã triển khai thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và các chủ trương Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6. Cho đến thời điểm này, không có nội dung nào trái với các quy định của pháp luật, một số nội dung trước đây chưa siết chặt, nay được nghiêm túc thực hiện tốt hơn. Đơn cử, cùng với tinh giản biên chế, tỉnh đã mạnh tay xử lý những cán bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở khi để xảy ra sai phạm. Qua đó, làm thay đổi nhận thức của người đứng đầu cũng như đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Liên quan đến việc sắp xếp các tổ chức hội, ông Thành khẳng định, về quan điểm, tỉnh vẫn khuyến khích các hội hoạt động, tuy nhiên, sẽ không sáp nhập cơ học các tổ chức hội vào các cơ quan Nhà nước mà yêu cầu các tổ chức hội cần đổi mới phương thức hoạt động theo hình thức tự nguyện, tự chủ về tài chính. Theo đó, đối với các tổ chức hội còn biên chế vẫn sẽ được cấp kinh phí hoạt động theo đúng quy định; các tổ chức hội còn lại sẽ phải tự xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động theo nhu cầu của xã hội cần và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quản lý, trả kinh phí theo nguyên tắc chất lượng công việc được giao.

Phát biểu kết luận phiên chất vấn, trả lời chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh khẳng định, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, cả người hỏi và các cơ quan trả lời đều đi thẳng vào các nhóm vấn đề đã lựa chọn, nhận được nhiều sự quan tâm của cả hệ thống chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Tuy nhiên, trong phần trả lời, một số nội dung còn dài, đưa ra giải pháp còn chung chung, chưa nêu rõ trách nhiệm và thời hạn phải giải quyết các nội dung chất vấn. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu ngành nội vụ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra; phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các ngành liên quan làm tốt chức năng là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, đề nghị cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục dành thời gian theo dõi, giám sát việc thực hiện các giải pháp, lời hứa mà UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ đã đưa ra tại kỳ họp.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: