Bế mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI: Thông qua 13 Nghị quyết quan trọng

10/07/2018

Sáng ngày 6/7/2018, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với các nội dung: Thảo luận; chất vấn và trả lời chất vấn; biểu quyết thông qua 13 nghị quyết quan trọng về phát triển KT - XH và bế mạc. Tới dự, có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
 

Tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường, các ý kiến của đại biểu tập trung vào một số vấn đề còn tồn tại và gặp nhiều vướng mắc ở các địa phương, như: Tình trạng người dân bỏ đất hoang, đặc biệt là vụ Đông; công tác bồi thường GPMB còn khó khăn; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm; tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số khu, cụm công nghiệp; hiệu quả công tác quản lý đất đai chưa cao... Do đó, các đại biểu đề nghị tỉnh cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm đẩy nhanh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp để khuyến khích nông dân gắn bó với đồng ruộng; chỉ đạo các ban, ngành chức năng rà soát và có giải pháp hiệu quả bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp; quan tâm đến công tác hỗ trợ tái định cư, giải quyết việc làm cho nhân dân khi triển khai các dự án... Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà đầu tư và công nghệ cho nhà máy xử lý rác thải tập trung ở xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên.

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.
 

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, phần lớn thời gian dành cho các đại biểu đặt câu hỏi, đề nghị lãnh đạo Sở Nội vụ làm rõ vấn đề xã hội đang quan tâm liên quan đến sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tình trạng thừa, thiếu giáo viên tại một số địa phương trong tỉnh... Trả lời chất vấn, ông Phạm Quang Tuệ, Giám đốc Sở Nội vụ đã giải trình, làm rõ những nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan khiến cho công tác triển khai tinh giản biên chế tại một số đơn vị chưa tích cực, chủ động, quyết liệt; công tác tuyển dụng viên chức còn dàn trải, manh mún; thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức ở một số cơ quan chưa thể hiện đầy đủ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu...

Kết luận phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Trần Văn Vinh đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết và tinh thần thảo luận sôi nổi, thẳng thắn của các đại biểu. Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành trong tỉnh cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, đặc biệt là công tác giải ngân các dự án trọng điểm; tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết
 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiện toàn thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, các đại biểu đã quyết nghị thông qua 13 Nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; Nghị quyết quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với UBMTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết phân định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường của các cấp ngân sách từ nguồn sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết về chấp thuận thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KT - XH ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng thực hiện đầu tư và cho vay; Nghị quyết về chuyển các thôn thành các tổ dân phố thuộc phường Nam Viêm và phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên; Nghị quyết về đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo; Nghị quyết giám sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri trước, sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (kỳ họp cuối năm 2017); Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra về KT - XH.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh đánh giá cao sự chuẩn bị các báo cáo, tờ trình có chất lượng của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị chuyên môn, tham gia tốt các nội dung chương trình, góp phần vào thành công của kỳ họp. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương khẩn trương đề ra kế hoạch triển khai các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2018, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu cần sâu sát, lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với hoạt động của HĐND tỉnh; tăng cường giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: