Giao ban hoạt động HĐND các cấp

27/08/2018

Sáng 24/8, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban hoạt động HĐND các cấp với chủ đề “ Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp”.  Các đồng chí: Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Giang Hậu, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 6 tháng đầu năm 2018, HĐND hai cấp đã tổ chức thành công kỳ họp thường lệ và thông qua 87 nghị quyết; HĐND tỉnh tiến hành 7 cuộc giám sát; HĐND cấp huyện tổ chức 29 cuộc giám sát. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện nghị quyết của HĐND các cấp và các vấn đề cử tri quan tâm, phản ánh. Các nghị quyết, kết luận, báo cáo giám sát của HĐND hai cấp đã làm rõ được những nội dung còn tồn tại, hạn chế đề nghị các cơ quan có giải pháp khắc phục kịp thời. Nhiều vấn đề giám sát đã được các cơ quan liên quan tiếp thu, giải quyết có hiệu quả. 6 tháng cuối năm HĐND hai cấp tập trung chỉ đạo và chuẩn bị tổ chức thành công các kỳ họp đã được thông qua;

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động giám sát của HĐND về vai trò của mặt trận tổ quốc đối với công tác giám sát và phối hợp trong hoạt động giám sát của HĐND; vị trí, vai trò công tác thông tin, tuyên truyền đối với hoạt động giám sát của HĐND; kinh nghiệm trong công tác thu thập, xử lý thông tin phục vụ hoạt động giám sát; giải pháp nâng cao chất lượng giám sát của HĐND trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kinh nghiệm trong hoạt động giám sát chuyên đề; thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng giám sát của HĐND cấp xã…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Khải nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm, HĐND 2 cấp đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí mong muốn các cấp ủy Đảng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện đối với các hoạt động của HĐND; các ban HĐND tăng cường công tác giám sát, chú trọng vào các vấn đề cử tri quan tâm, chọn đúng đối tượng thời điểm giám sát đảm bảo chặt chẽ nghiêm túc. Sau giám sát, cần có kiến nghị và đôn đốc thực hiện các kết luận giám sát; tăng cường sự phối hợp giữa các ban Đảng với Thường trực HĐND, UBND trong xây dựng chương trình giám sát, tránh chống chéo.

Nguồn: Cổng TT-GTĐT

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: