Điểm mới trong hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh

14/09/2018

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-TTHĐND ngày 7-9-2018 của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh, ngày 13-9-2018, Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Tam Đảo, UBND huyện Bình Xuyên để nắm bắt thêm thông tin cũng như tiếp thu các ý kiến đề xuất của các đơn vị làm cơ sở để tổ chức hoạt động chất vấn UBND tỉnh về nhóm vấn đề quản lý Nhà nước về lĩnh vực du lịch từ năm 2011 đến tháng 10 năm 2018.

Dự các buổi làm việc có các đồng chí: Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì các buổi làm việc.

Những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về du lịch của UBND huyện Tam Đảo đạt được nhiều kết quả quan trọng. Huyện đã xây dựng và triển khai Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 13-11-2012 của UBND huyện Tam Đảo về Phát triển du lịch huyện Tam Đảo đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Đang triển khai quy hoạch chung, quy hoạch  phân khu, quy hoạch chi tiết hơn 10 dự án; thu hút 02 dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước…đặc biệt, khu du lịch Tam Đảo núi đã và đang là điểm đến của hàng ngàn lượt du khách. Phát triển các sản phẩm du lịch có thế mạnh của huyện như: Du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, công vụ… gắn liền với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội nói chung và kết cấu hạ tầng phát triển du lịch nói riêng từng bước được đầu tư mới, nâng cấp; công tác xã hội hóa các nguồn lực đầu tư được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp và nhân dân hưởng ứng, thực hiện tích cực đã góp phần thúc đẩy ngành kinh tế mũi nhọn của huyện phát triển. Đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác du lịch được tăng cường cả số lượng và chất lượng phục vụ. Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Tam Đảo được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tạo được niềm tin và ấn tượng đẹp trong lòng du khách về với du lịch Tam Đảo. Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước về du lịch của huyện còn một số tồn tại như: Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch còn hạn chế; các dịch vụ để thúc đẩy du lịch phát triển chưa nhiều…

Về công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực du lịch của UBND huyện Bình Xuyên, các thành viên trong đoàn công tác thống nhất đánh giá: Từ 2011 đến nay, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về công tác quản lý, phát triển du lịch được nâng lên. Công tác quy hoạch, đầu tư và thu hút đầu tư được quan tâm gắn liền với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái...Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, hiện nay ngành du lịch của huyện chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế;  nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật du lịch còn hạn chế; công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho phát triển du lịch còn gặp nhiều khó khăn…

Trên cơ sở ý kiến tham gia của thành viên đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND các huyện cần tiếp tục triển khai tích cực, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về du lịch, trong đó tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 01-NQ-TU ngày 04-11-2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011- 2020; Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 27-20-2011 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011- 2020. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Phát triển du lịch phải phù hợp với quy hoạch kinh tế - xã hội của huyện; tăng cường việc phân cấp để triển khai thuận lợi công tác quản lý du lịch; quan tâm đến đào tạo nguồn nhân lực, hạ tầng, môi trường du lịch; tăng cường xã hội hóa phát triển du lịch, dịch vụ, lựa chọn nhà đầu tư tiềm năng vào các khu du lịch của huyện…

Minh Tuyên

Các tin đã đưa ngày: