Giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của Thanh tra tỉnh về KT-XH tại Sở Xây dựng

12/10/2018

Ngày 10/10/2018, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của Thanh tra tỉnh về KT-XH tại Sở Xây dựng.

Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Thành Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát. Ảnh: Trường Khanh
 

Từ năm 2015 đến năm 2017, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 2 cuộc thanh tra đối với Sở Xây dựng về các lĩnh vực: Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; thanh tra chuyên ngành về một số lĩnh vực quản lý Nhà nước được UBND tỉnh giao đối với Sở Xây dựng, các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng và thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với 3 dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư tại 4 đơn vị. Các cuộc thanh tra được Thanh tra tỉnh thực hiện theo đúng quy định và đã đưa ra 2 Kết luận thanh tra. Qua thanh tra, phát hiện 1 đơn vị vi phạm, thực hiện thiếu, chưa nghiêm một số quy định trong công tác quản lý; chưa kiểm soát tốt dẫn đến còn sai sót các số liệu liên quan đến dự toán các dự án đầu tư xây dựng.

Thanh tra tỉnh kiến nghị xử lý vi phạm, với việc xử lý trách nhiệm về kinh tế bằng hình thức giảm trừ giá trị 2 công trình bằng tiền là 233.671.477 đồng khi quyết toán dự án hoàn thành; kiến nghị thu hồi, xử lý tiền, tài sản trong quá trình thanh tra đối với 1 đơn vị và một số cá nhân…Thanh tra tỉnh cũng đã kiến nghị khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản lý, đình chỉ, chấm dứt hành vi vi phạm, ban hành hoặc hủy bỏ, bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành văn bản có nội dung trái pháp luật, hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với từng kết luận.

Trên cơ sở các kết luận của Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng đã nhận thức rõ những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời. Sau kết luận, đơn vị đã kiến nghị giảm trừ giá trị của 2 công trình với đúng số tiền 233.671.477 đồng khi quyết toán dự án hoàn thành. Đã thu hồi, xử lý tiền, tài sản trong quá trình thanh tra. Đối với công tác tiếp công dân, ngoài quy chế tiếp công dân đã ban hành, hàng năm đơn vị đều xây dựng lịch tiếp công dân cụ thể từng tháng. Công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sở đã tổ chức họp bộ phận tranh tra rút kinh nghiệm, yêu cầu nghiên cứu kỹ các quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng các quy định của pháp luật…

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát cơ bản nhất trí với báo cáo của Sở Xây dựng đưa ra trong việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của Thanh tra tỉnh. Đồng thời, đánh giá đơn vị đã thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy trình, tiến độ các kiến nghị trong kết luận đưa ra. Các đại biểu cũng đề nghị Sở Xây dựng làm rõ một số số liệu không trùng khớp, giải trình về nguyên nhân của những hạn chế, bấp cập trong việc thực hiện kết luận thanh tra, đưa ra giải pháp khắc phục thời gian tới.

Kết luận giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Đoàn giám sát, hoàn thiện báo cáo thực hiện các kết luận sau thanh tra của Thanh tra tỉnh về KT-XH theo đúng hướng dẫn để Đoàn giám sát tổng hợp báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND tỉnh và để HĐND tỉnh tiến hành giám sát tại kỳ họp cuối năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh, Sở Xây dựng cần chú trọng công tác thanh, kiểm tra và việc thực hiện các kết luận thanh tra trong các hoạt động; chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra sai phạm; minh bạch các thủ tục, tập trung cải cách hành chính… góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: