Giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của Thanh tra tỉnh tại huyện Bình Xuyên và thành phố Phúc Yên

18/10/2018

* Sáng 16/10/2018, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của Thanh tra tỉnh tại huyện Bình Xuyên.

Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Duy Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát. Ảnh: Dương Hà
 

Từ năm 2015 đến hết 9 tháng năm 2018, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 11 cuộc thanh tra tại 12 đơn vị trên địa bàn huyện Bình Xuyên. Cơ quan thanh tra đã ban hành 32 kết luận chỉ rõ và kiến nghị các đơn vị khắc phục thiếu sót, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng, chống tham nhũng; những yếu kém trong quản lý đầu tư xây dựng công trình; các vi phạm về kinh tế của các chủ đầu tư, đơn vị xây lắp, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế… Cơ quan Thanh tra kiến nghị loại khỏi chi phí xây lắp, giảm trừ quyết toán thu hồi hơn 2,4 tỷ đồng.

Trên cơ sở các kết luận của Thanh tra tỉnh, UBND huyện Bình Xuyên đã chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng thời hạn yêu cầu theo nội dung các kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra. Thực hiện kết luận thanh tra đối với các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư đã loại khỏi chi phí xây lắp số tiền hơn 1,2 tỷ đồng (đạt 100% theo kiến nghị trong kết luận); giảm trừ, cắt giảm chi phí xây lắp với số tiền hơn 104 triệu đồng...

Đối với các các công trình do xã, thị trấn làm chủ đầu tư đã loại khỏi chi phí xây lắp 874 triệu đồng; tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm 54 tập thể, đơn vị, cá nhân liên quan...

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát cơ bản nhất trí với báo cáo của huyện Bình Xuyên trong việc thực hiện các kết luận của Thanh tra tỉnh từ năm 2015 đến 9 tháng năm 2018; đồng thời đánh giá cao sự vào cuộc, tập trung chỉ đạo của huyện Bình Xuyên trong việc khắc phục những hạn chế, sai phạm sau thanh tra. Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị huyện cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tập thể, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để xảy ra các sai phạm; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình khắc phục những hạn chế; làm rõ kết quả thực hiện những kiến nghị sau thanh tra.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao việc thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh của huyện Bình Xuyên giai đoạn 2015-2017 và 9 tháng năm 2018, nhất là vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện các kiến nghị, kết luận sau thanh tra.

Đồng chí yêu cầu huyện Bình Xuyên tiếp tục rà soát kết quả thực hiện các kết luận của Thanh tra tỉnh; trong đó giải trình cụ thể nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tập thể khi để xảy ra hạn chế, sai phạm; tăng cường phối hợp với Thanh tra tỉnh để tiếp tục khắc phục những hậu quả sau thanh tra; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó, cần phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu trong thực hiện các kết luận thanh tra.

Tích cực thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các địa phương trong toàn huyện; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản...

Đối với ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí đề nghị huyện Bình Xuyên tiếp thu, giải trình, hoàn thiện báo cáo gửi Văn phòng HĐND tỉnh.

* Chiều cùng ngày, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi giám sát về việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của Thanh tra tỉnh tại thành phố Phúc Yên.

Trong 3 năm (2015 – 2017), Thanh tra tỉnh đã tiến hành 2 cuộc thanh tra tại 18 đơn vị phòng, ban và UBND xã, phường trên địa bàn thành phố Phúc Yên; ban hành 7 kết luận thanh tra và phát hiện, chỉ rõ những vi phạm của 16/18 đơn vị liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai; kiến nghị xử lý vi phạm kinh tế về giảm trừ giá trị khối lượng xây lắp với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng; xử lý khác về hành chính miễn nhiệm 1 đồng chí cán bộ.

Trên cơ sở các kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh, UBND thành phố kịp thời ban hành 7 văn bản, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan và UBND xã, phường (đối tượng trực tiếp được thanh tra) tổ chức kết luận thanh tra. Ngoài ra, Thanh tra thành phố ban hành 2 văn bản đôn đốc việc thực hiện kết luận của Thanh tra tỉnh và Chủ tịch UBND thành phố đối với các cơ quan, đơn vị được thanh tra.

Tính đến ngày 30/9/2018, hầu hết các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của UBND thành phố đã thực hiện xong 7 kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh, trong đó, đã thực hiện giảm trừ giá trị khối lượng xây lắp khi lập hồ sơ quyết toán trình UBND thành phố phê duyệt trên 1,1 tỷ đồng; thực hiện xử lý hành chính miễn nhiệm với 1 đồng chí Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Hùng Vương.

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc vào cuộc của UBND thành phố Phúc Yên về việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của Thanh tra tỉnh. Đoàn giám sát cũng chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót trong việc khắc phục kết luận sau thanh tra của Thanh tra tỉnh, yêu cầu UBND thành phố Phúc Yên cần làm rõ thêm như: Nội dung báo cáo sau thanh tra còn sơ sài, chưa đánh giá đầy đủ theo từng kết luận của Thanh tra tỉnh, nhất là các kết luận về công tác quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; công tác phối hợp giữa UBND thành phố với cơ quan giúp việc và Thanh tra tỉnh chưa chặt chẽ; vai trò của Thanh tra thành phố trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong tăng cường quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng chưa được thực hiện thường xuyên; việc theo dõi, đôn đốc công tác kiểm tra còn hạn chế.

Các đại biểu thành phố Phúc Yên đã trả lời và làm rõ một số ý kiến của Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình đánh giá cao việc thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh của thành phố Phúc Yên trong giai đoạn 2015-2017. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân cần chỉ đạo thực hiện tốt các kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh; có kiểm điểm và tăng cường thanh tra để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót của đội ngũ cán bộ...

Các kiến nghị, đề nghị của UBND thành phố về công tác thanh tra đã được Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh tiếp thu.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: