Giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của Thanh tra tỉnh

18/10/2018

Ngày 17/10/2018, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của Thanh tra tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát tại Thanh tra tỉnh. Ảnh Dương Hà
 

Từ ngày 1/1/2015 đến 31/12/2017, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 72 cuộc thanh tra, ban hành 206 kết luận. Qua thanh tra phát hiện 199 tổ chức, cá nhân có sai phạm/280 trường hợp được thanh tra. Nội dung sai phạm chủ yếu về trách nhiệm trong việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác thanh tra, công tác phòng chống tham nhũng và quản lý đầu tư; chấp hành quy định của pháp luật về thuế, lệ phí; quản lý đất đai... Sai phạm về kinh tế số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi về ngân sách hơn 16 tỷ đồng, trong đó đã thu hồi hơn 12,1 tỷ đồng; đề nghị loại khỏi giá trị quyết toán hơn 22,7 tỷ đồng; kiến nghị xử lý vi phạm về hành chính, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý theo quy định đối với 626 trường hợp; kiến nghị xử phạt hành chính 40 trường hợp; chuyển cơ quan điều tra xử lý 3 vụ việc; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành một số văn bản chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra, công tác phòng chống tham nhũng, sửa đổi một số quy định trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, một số quy định về công tác cán bộ.

Sau khi ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, phần lớn cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo các đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra đã chấp hành, thực hiện nghiêm kết luận thanh tra. Tuy nhiên, còn một số đơn vị, tổ chức, cá nhân chưa quan tâm tổ chức thực hiện kết luận, có trường hợp còn cố tình chây ì chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa triệt để kết luận thanh tra.

Tại buổi làm việc, các thành viên của Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đề nghị Thanh tra tỉnh làm rõ trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra của Thanh tra tỉnh; kết quả thực hiện các kết luận giảm trừ khỏi giá trị quyết toán; việc thực hiện các kiến nghị xử lý vi phạm hành chính, chấp hành chế độ báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra của Thanh tra tỉnh; những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra ...

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thanh tra tỉnh tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát để hoàn thiện báo cáo gửi HĐND tỉnh. Trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh cần tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các quy định của pháp luật về thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra để nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc thực hiện. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan Thanh tra với thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra đảm bảo tính chính xác, hợp pháp, các kiến nghị, đề xuất phù hợp, có tính khả thi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nghiêm kết luận thanh tra.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với các đối tượng thanh tra không thực hiện và thực hiện không dứt điểm kết luận thanh tra, có biện pháp chuyển hồ sơ của các đối tượng thanh tra cố tình chây ì không thực hiện đến các cơ quan thuế, công an để xử lý theo quy định của pháp luật. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thanh tra nắm vững chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt...

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: