Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Giám sát thực hiện kiến nghị sau giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường

24/10/2018

Sáng ngày 23//10/2018 Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát viêc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến 31/12/2017 tại Sở Tài nguyên và Môi trường (thuộc lĩnh vực Pháp chế). Đồng chí Lê Thị Phương Hoa - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Qua rà soát, từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến ngày 31/17/2018 có 05 nội dung kiến nghị giám sát lĩnh vực Pháp chế thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và môi trường về cơ bản cả 5 nội dung kiến nghị đều được Sở nghiêm túc, kịp thời triển khai thực hiện ngay từ khi có Báo cáo kết quả giám sát. Nội dung các kiến nghị chủ yếu tập trung vào công tác thanh tra, kiểm ra và xử lý vi phạm hành chính về tài nguyên môi trường nói chung và trong lĩnh vực đất đai nói riêng. Nhờ việc tích cực triển khai các kiến nghị sau giám sát nên nhiều vi phạm, hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực đất đai tồn đọng trong thời gian dài từng bước được quan tâm, xem xét  giải quyết đúng mức, được xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cơ bản, ghóp phần tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước ngành Tài nguyên và môi trường. Bên ạnh đó công tác thanh tra, kiểm tra  và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế sau: Chưa tổ chức thực hiện thường xuyên việc rà soát tổng thể hồ sơ xử vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định thống nhất; một số cuôc thanh tra , kiểm tra được thực hiện nhưng chậm ban hành kết luận, báo cáo dẫn đến việc  xử lý vi phạm đươc phát hiện chưa kịp thời, kéo dài. Một số đối tượng thanh tra không chấp hành quyết định thanh tra, quyết định xử ls sau tra….

Tại buổi giám sát thành viên đoàn giám sát đã đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường giải trình làm rõ một số nội dung như: Trong các quyết định xử lý vi phạm hành chính về đất đai có quyết định nào bị khiếu nại không? Công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; việc giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này…

Kết luận giám sát đồng chí Lê Thị Phương Hoa đánh giá cao việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường. Kết quả góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng công tác quản lý hành chính về tài nguyên môi trường và trong lĩnh vực đất đai. Đồng thời đã có những giải pháp tích cực giúp UBND tỉnh quản lý đất đai theo thẩm quyền. Đồng chí yêu cầu Sở tiếp tục hoàn thiện báo cáo theo ý kiến đóng góp của thành viên Ban , thống nhất cung cấp các số liệu báo cáo từ khi có kiến nghị giám sát đến thời điểm hiện nay.

Nguyễn Trang

 

Các tin đã đưa ngày: