HĐND tỉnh: Tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường)

29/10/2018

Ngày 26/10/2018, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường), để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Các đồng chí Trần Văn Vinh – Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Kim Khải – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh đã nghe Giám đốc Sở KHĐT trình bày các tờ trình về: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018; 9 tờ trình đề nghị việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư và Tờ trình về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án đầu tư 5 năm giai đoạn 2016-2020 (sử dụng vốn khác thuộc ngân sách tỉnh ngoài vốn đầu tư công giao theo Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 và Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư); nghe Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo các kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh (kỳ họp bất thường).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu vượt đường sắt Hợp thịnh - Đạo Tú (1/2 trái tuyến) ; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự  án đường vành đai 3 đoạn Vĩnh Sơn - Bình Dương; Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Nguyễn Tất Thành kéo dài, huyện huyện Bình Xuyên, đoạn từ ĐT 302 B đến đường Tôn Đức Thắng kéo dài (giai đoạn II); Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường nối từ ĐT.304 – Đề tả Sông Hồng, huyện Vĩnh Tường; Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự  án Đường đô thị Tam Hồng đoạn từ ĐT 304 (Thôn Bình Lâm, xã Tam Hồng) đi vành đai 3; Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự  án Quảng trường văn hóa và TTVH yên lạc; Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nối Hợp châu- Đồng tĩnh đi thị trấn Lập Thạch (giai đoạn I); Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự  án nghĩa trang thị trấn Hương Canh; Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự  án Đường nối từ đường Lê Quang Đạo đến đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phúc Yên ../.

Nguyễn Trang

Các tin đã đưa ngày: