Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018

23/11/2018

Ngày 21/11, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

Buổi sáng, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra chuyên đề đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc. Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo Đề án đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Yên Lạc, việc đặt tên đường, tên phố và công trình công cộng là cần thiết, phục vụ kịp thời các yêu cầu quản lý đô thị, quản lý hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc.

Nguyên tắc đặt tên đường, tên phố sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng. Theo đó, sẽ giữ nguyên tên địa danh, tên sự kiện lịch sử - văn hóa, tên danh nhân đã được dùng để đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn trước ngày có Nghị định 91. Căn cứ vào vị trí, cấp độ, quy mô của tuyến đường, phố để đặt tên tương xứng với ý nghĩa của địa danh, sự kiện và công lao đóng góp của danh nhân; đảm bảo tỷ lệ giữa danh nhân của Vĩnh Phúc với danh nhân ngoài tỉnh, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Đồng thời, thể hiện được đặc trưng văn hóa về vùng đất và con người Vĩnh Phúc, phù hợp với thuần phong mỹ tục, tín ngưỡng tập quán và nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân địa phương. Trong đó, ưu tiên lấy tên địa danh nổi tiếng, sự kiện lịch sử, văn hóa, danh nhân tiêu biểu của địa phương và các tên gọi đã quen dùng từ xa xưa ăn sâu vào tiềm thức người dân để đặt tên đường, tên phố trên địa bàn.

Cũng theo Đề án, có 663 tên danh nhân khoa bảng, danh nhân lịch sử tiêu biểu, di tích, địa danh sẽ được sử dụng làm cơ sở ngân hàng dữ liệu, trong đó có 27 tên được sử dụng trong đợt này. Dự kiến sẽ có 6 tuyến đường và 21 tuyến phố được đặt tên mới trên địa bàn thị trấn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị trong Đề án, đơn vị soạn thảo cần làm rõ hơn về căn cứ pháp lý, việc đặt tên đối với 1 tuyến đường và 6 tuyến phố có chiều dài ngắn. Đồng thời, việc đặt tên đường, tên phố cần tôn trọng quyền dân chủ, tính khách quan; đảm bảo theo quy hoạch đô thị và ổn định lâu dài, có tính kế thừa. Bên cạnh đó, đơn vị soạn thảo cần hoàn thiện thủ tục hồ sơ trước khi thông qua HĐND tỉnh; công bố công khai dự kiến đặt tên đường phố để người dân địa phương tham gia góp ý.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Yên Lạc tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện nội dung và hồ sơ, các văn bản liên quan của Đề án, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới. Trước mắt, UBND huyện Yên Lạc cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nhân dân địa phương nắm được và đồng tình ủng hộ.

Buổi chiều, tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết “Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 207 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục ngề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020”.

Thực hiện Nghị quyết 207, giai đoạn 2016 – 2018, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 69.150 lao động và đưa khoảng 5.600 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tuy nhiên, đối tượng thực hiện trong Nghị quyết chỉ giới hạn ở hỗ trợ cho công tác truyền nghề 3 tháng ở các làng nghề. Trong khi đó, từ năm 2016 đến nay, sau khi Nghị quyết 37 về chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2015 hết hiệu lực, tỉnh chưa có chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên học hệ trung cấp, cao đẳng nên công tác tuyên truyền, khuyến khích học sinh học nghề trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn.

Nhằm tăng số người học nghề, góp phần hoàn thành mục tiêu phân luồng giáo dục sau THCS và THPT, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết “Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 207 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục ngề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020”. Trong đó, ngoài những quy định về đối tượng, điều kiện, nguyên tắc, thời gian hỗ trợ, dự thảo Nghị quyết cũng đưa ra mức hỗ trợ cụ thể là 100% cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo; các đối tượng khác sẽ nhận mức hỗ trợ 60%. Dự kiến, tổng kinh phí để thực hiện các nội dung hỗ trợ trong giai đoạn 2019 – 2020 khoảng 37,9 tỷ đồng.

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu đều khẳng định việc xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp theo các ngành, nghề gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là cần thiết. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo dự thảo Nghị quyết cần xác định rõ điều kiện, mức hỗ trợ đối với từng đối tượng để tránh trùng lặp với các chính sách hỗ trợ khác đối tượng đang được thụ hưởng; tính toán lại mức hỗ trợ cụ thể cho từng nội dung, tránh dàn trải, lãng phí…

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Trần Thanh Oai, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo dự thảo Nghị quyết tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện các văn bản liên quan theo ý kiến tham gia góp ý của các thành viên Đoàn thẩm tra. Trong đó, cần bổ sung căn cứ pháp lý đúng theo quy định pháp luật; cụ thể hóa bằng con số về đối tượng, số tiền sẽ hỗ trợ; rà soát lại các bảng biểu số liệu đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

Nguồn: Cổng TT-GTĐT

Các tin đã đưa ngày: