Thường trực HĐND tỉnh họp phiên mở rộng thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI

03/12/2018

Sáng 1/12/2018, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp mở rộng thống nhất nội dung, chương trình thức kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI; thống nhất các ý kiến khác nhau giữa nội dung trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, một số sở, ngành liên quan.

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh diễn ra từ ngày 7-9/12/2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Kỳ họp sẽ thông qua 10 báo cáo, thông báo theo luật định; xem xét 27 dự thảo Nghị quyết; tiến hành thảo luận, giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên khai mạc, thảo luận, giám sát, chất vấn và bế mạc kỳ họp được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, thống nhất các ý kiến khác nhau giữa nội dung trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về mức hỗ trợ theo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ và các điều kiện đảm bảo duy trì hoạt động của lực lượng quần chúng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại điểm giao cắt giữa đường sắt với đường ngang dân sinh không có gác chắn; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ công chức, viên chức và lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng; về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2021; Nghị quyết thông qua quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; và một số Nghị quyết khác.

Kết luận phiên họp, đồng chí Trần Văn Vinh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn được giao soạn thảo các nội dung trình kỳ họp chuẩn bị kỹ nội dung theo đúng quy trình,  đảm bảo chất lượng.

Đối với các ý kiến khác nhau giữa nội dung trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cho ý kiến thống nhất mức hỗ trợ theo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ và các điều kiện đảm bảo duy trì hoạt động của lực lượng quần chúng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại điểm giao cắt giữa đường sắt với đường ngang dân sinh không có gác chắn là 80.000 đồng/người và theo ca; đồng ý mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức hưởng bằng nhau tại Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ công chức, viên chức và lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng. Đối với mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước trên địa bàn tỉnh, thống nhất với đề xuất của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh quy định mức chi cụ thể hỗ trợ tiền ăn và chi nước uống phục vụ lớp học 10.000 đồng/người/buổi. Nghị quyết quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc, giao UBND tỉnh thống nhất với Ban Pháp chế, sớm có tờ trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp. Không đưa nội dung về kinh phí nâng cao nhận thức giáo dục nghề nghiệp vào Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 27 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021.

Đối với các ý kiến khác, đồng chí Trần Văn Vinh giao UBND tỉnh nghiên cứu khẩn trương làm tờ trình xin ý kiến BTV Tỉnh ủy, trình tại kỳ họp HĐND tỉnh; chuẩn bị hồ sơ làm việc với Thường trực HĐND tỉnh thống nhất một số nội dung liên quan trình tại kỳ họp.

Nguồn: Cổng TT-GTĐT

Các tin đã đưa ngày: