Bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVI

07/12/2018

Kính thưa các vị khách quý!                                                                                                                                  

Thưa các vị đại biểu!                                                                                                                                             

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Hôm nay, HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10, kỳ họp thường lệ cuối năm 2018. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách mời cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Kính thưa các vị đại biểu!

Năm 2018, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tuy nhiên, được sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,06%; sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp đều phát triển khá; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, kết quả thu hút vốn đầu tư tăng cao, trong đó thu hút vốn đầu tư trong nước DDI đạt 97,3% so với năm 2017. Các lĩnh vực văn hóa xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần nghị quyết 39 của Bộ chính trị và Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đạt được những kết quả tích cực. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế và tiếp tục gặp những khó khăn, thách thức. Chất lượng tăng trưởng cải thiện còn chậm; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh còn chưa cao; nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân là rất lớn, trong khi nguồn lực còn hạn hẹp; việc thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế là áp lực lớn để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Với thời gian kỳ họp diễn ra trong 3 ngày, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích đánh giá và quyết nghị các vấn đề quan trọng sau:

Một là, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về những kết quả đạt được trong năm 2018 trên tất cả các mặt công tác (tăng trưởng kinh tế; phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; thu ngân sách nhà nước; đầu tư công; quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường; các lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm và an sinh xã hội; quốc phòng an ninh…). Các đại biểu cần phân tích tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập; tìm ra nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan để đề xuất phương hướng, giải pháp cụ thể cho năm 2019.

Hai là, xem xét, cho ý kiến vào báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND năm 2018; báo cáo của các ngành: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án; báo cáo giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; báo cáo kết quả thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh và các báo cáo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Ba là, HĐND tỉnh sẽ nghe Uỷ ban MTTQ tỉnh thông báo hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018; Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa 14; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh.

Bốn là, thảo luận, xem xét các chuyên đề, dự thảo nghị quyết mà UBND, các Ban HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh; tập trung thảo luận đánh giá thực trạng, sự cần thiết của các nội dung chuyên đề đã đảm bảo tính pháp lý, thực tiễn và khả thi chưa? Cần bổ sung nội dung gì?

Năm là, HĐND tỉnh nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018; báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Sáu là, HĐND tỉnh sẽ tiến hành giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đối với những vấn đề trọng tâm, bức xúc đang được đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và dư luận quan tâm.

Bảy là, HĐND tỉnh sẽ tiến hành kiện toàn chức danh ủy viên UBND tỉnh, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu theo Nghị quyết số 85/NQ/2014/QH13 ngày 18/11/2014 của Quốc hội và quyết nghị thông qua 26 nghị quyết chuyên đề trình kỳ họp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Để kỳ họp đạt kết quả cao nhất, chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh chỉ trình bày báo cáo, tờ trình tóm tắt. Các báo cáo chi tiết, đề án và dự thảo nghị quyết đã gửi trước để đại biểu nghiên cứu không trình bày tại kỳ họp. HĐND tỉnh sẽ dành nhiều thời gian cho các hoạt động thảo luận, chất vấn, giám sát tại kỳ họp.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung; trong quá trình thảo luận, cần căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và trên cơ sở dự báo tình hình trong thời gian tới để có những ý kiến đóng góp sát, đúng nhằm giúp cho HĐND tỉnh có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và lòng mong mỏi của cử tri, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: