Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI: Thảo luận về các nhóm giải pháp phát triển KT-XH và nâng cao đời sống nhân dân

09/12/2018

Ngày 8/12/2018, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục làm việc, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu; thảo luận về tình hình KT-XH năm 2018, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019; giám sát chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh.

 

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với 24 chức danh do HĐND tỉnh bầu. Ảnh: PV

 

Dự kỳ họp, có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa và điều hành kỳ họp

Sau khi lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu, kỳ họp đã thông qua báo cáo của các Ban HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công. Tiếp đó, HĐND tỉnh tiến hành thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019.

Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên thảo luận về tình hình phát triển KT-XH năm 2018. Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu khẳng định, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, việc đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu HĐND tỉnh giao, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất kể từ năm 2016 trở lại đây là tín hiệu đáng mừng và là động lực để Vĩnh Phúc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, kinh tế của tỉnh phát triển nhưng chưa bền vững; hệ thống doanh nghiệp tư nhân phát triển chậm, du lịch còn hạn chế; chất lượng xây dựng quy hoạch, quản lý đô thị chưa cao, công tác xã hội hóa lĩnh vực y tế, giáo dục chậm, cải cách hành chính chưa đáp ứng được nhu cầu, vi phạm trong quản lý đất đai, khoáng sản chưa được giải quyết dứt điểm…

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019, các đại biểu đề nghị tỉnh tăng cường công tác phân cấp, ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, gỡ nút thắt về đầu tư xây dựng và có những giải pháp đột phá để thu hút, khuyến khích phát triển du lịch-dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn; có thêm cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương thực hiện sửa chữa, nâng cấp các trường học đang thiếu trên địa bàn tỉnh; tăng cường các cuộc giám sát chuyên đề về giải quyết kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai…

Kết luận phiên thảo luận, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh đã phân tích, làm rõ thêm các vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của đại biểu để chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian tới. Trước mắt, trong năm 2019 cần đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất đai, khoáng sản; làm tốt công tác thanh, kiểm tra các vấn đề được dư luận quan tâm; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Quan tâm phát triển ổn định, bền vững các lĩnh vực văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí cũng đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá sơ kết, tổng kết các nghị quyết đã ban hành để đề xuất cơ chế chính sách giai đoạn tiếp theo; chỉ đạo các cấp, các ngành chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường

Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh đã tiến hành nội dung giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, hiện, toàn tỉnh có 9 khu công nghiệp, 11 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động và 25 làng nghề, giải quyết việc làm cho hàng nghìn người dân, gia tăng thu nhập, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh có 218 dự án được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, 61 dự án được xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, 23 dự án được phê duyệt đề án bảo vệ môi trường; 366 cơ sở được cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại.

Thảo luận về vấn đề này, các đại biểu cho rằng, thực tế hiện nay, một số doanh nghiệp sản xuất, chế biến đất sét trong KCN Khai Quang, Bình Xuyên gây khói bụi, ô nhiễm, ảnh hưởng đến những doanh nghiệp sản xuất theo quy trình công nghệ cao, công nghệ sạch. Đáng chú ý có doanh nghiệp sản xuất trong KCN xây dựng hệ thống xử lý nước thải nội bộ đã quá tải do quy mô sản xuất tăng; lượng công nhân tăng dẫn đến khi mưa nước thải sinh hoạt tràn xả thải ra môi trường. Không chỉ vậy, công tác thu gom chất thải rắn, nước thải tại các KCN, cụm công nghiệp, làng nghề và môi trường nông thôn vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ; môi trường làng nghề ô nhiễm là một trong những bức xúc trong dư luận nhân dân hiện nay.

Kết luận phiên giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình đề nghị để khắc phục những hạn chế, bất cập nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, nông thôn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Tiếp tục rà soát hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, quy chế phối hợp, hướng dẫn; đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đảm bảo kịp thời, sát thực, hiệu quả; thường xuyên làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm. Đồng thời, rà soát, đánh giá công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và hiệu quả đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường trong các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, khu dân cư; đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường của các cụm công nghiệp, làng nghề, các điểm tập kết chôn lấp rác; đề ra các biện pháp, giải pháp xử lý rác thải đảm bảo hiệu quả.

UBND tỉnh cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, có lộ trình cụ thể thực hiện các giải pháp khắc phục, giải quyết những hạn chế, bất cập về hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường và nguy cơ tiềm ẩn ô nhiễm môi trường trong các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và khu vực nông thôn. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo các cấp, ngành tập trung triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch bảo vệ môi trường hằng năm; quy định rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ này; nâng cao năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ làm công tác bảo vệ môi trường các cấp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, kế hoạch hoạt động phát triển cụm công nghiệp theo Nghị định số 68 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng về bảo vệ môi trường trong cụm công nghiệp, làng nghề và khu vực nông thôn. UBND tỉnh cần phải quyết liệt trong việc quy hoạch và xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung; bố trí nguồn lực đảm bảo tối thiểu cho đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật; ưu tiên cho việc khắc phục, xử lý đối với các cụm công nghiệp, làng nghề và khu vực nông thôn đang bị ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Ngày mai, 9/12/2018, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI tiếp tục làm việc, tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp.

vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: