Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch Mậu Tuất 2018. (08/02/2018)

Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch Mậu Tuất 2018.

Chi bộ phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị tổ chức lễ kết nạp Đảng viên năm 2017 (06/12/2017)

Được sự đồng ý của Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh, ngày 6/12/2017, Chi bộ phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị tổ chức lễ kết nạp đồng chí Ngô Xuân Kiều vào Đảng cộng sản Việt Nam....

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (25/11/2017)

Sáng 24/11/2017, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp với lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh để nghe và thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh...

Đại hội Chi bộ phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2020. (11/10/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐU ngày 15/9/2017 của Đảng ủy Văn phòng về đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2017-2020....

Đại hội Chi bộ Phòng Tổng hợp 2, nhiệm kỳ 2017- 2020 (11/10/2017)

Chiều ngày 10/10/2017, Chi bộ Phòng Tổng hợp 2 - Văn phòng HĐND tỉnh tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020...

Đại hội Chi bộ Phòng Tổng hợp 1, nhiệm kỳ 2017 – 2020 (11/10/2017)

Sáng 10/10/2017, Chi bộ Phòng Tổng hợp 1 tiến hành đại hội Chi bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017 – 2020. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Vũ Giang Hậu – Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh...

Đại hội Công đoàn Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 (02/10/2017)

Chiều ngày 29/9/2017, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Đại hội Công nhiệm kỳ 2017-2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Kim Khải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh...

Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (19/09/2017)

Chiều ngày 18/9/2017, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII....

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Văn phòng HĐND tỉnh (14/09/2017)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Văn phòng HĐND tỉnh

Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn viên chức tỉnh, Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (10/05/2017)

Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn viên chức tỉnh, Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Các tin đã đưa ngày: