Đại hội Chi bộ phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2020. (11/10/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐU ngày 15/9/2017 của Đảng ủy Văn phòng về đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2017-2020....

Đại hội Chi bộ Phòng Tổng hợp 2, nhiệm kỳ 2017- 2020 (11/10/2017)

Chiều ngày 10/10/2017, Chi bộ Phòng Tổng hợp 2 - Văn phòng HĐND tỉnh tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020...

Đại hội Chi bộ Phòng Tổng hợp 1, nhiệm kỳ 2017 – 2020 (11/10/2017)

Sáng 10/10/2017, Chi bộ Phòng Tổng hợp 1 tiến hành đại hội Chi bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017 – 2020. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Vũ Giang Hậu – Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh...

Đại hội Công đoàn Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 (02/10/2017)

Chiều ngày 29/9/2017, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Đại hội Công nhiệm kỳ 2017-2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Kim Khải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh...

Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (19/09/2017)

Chiều ngày 18/9/2017, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII....

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Văn phòng HĐND tỉnh (14/09/2017)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Văn phòng HĐND tỉnh

Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn viên chức tỉnh, Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (10/05/2017)

Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn viên chức tỉnh, Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đại hội Hội Cựu chiến binh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (31/03/2017)

Chiều ngày 30/3, Hội Cựu chiến binh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Kim Khải - Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Vũ Giang Hậu - Bí thư Đảng ủy - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh...

Ký kết quy chế phối hợp của các Văn phòng và công tác tuyên truyền về hoạt động của HĐND (12/03/2017)

Chiều ngày 10/3/2017, các cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp...

Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Văn phòng HĐND tỉnh năm 2017 (02/03/2017)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Văn phòng HĐND tỉnh năm 2017
Các tin đã đưa ngày: