Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh

25/11/2017

Sáng 24/11/2017, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp với lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh để nghe và thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh. Đồng chí Trần Văn Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe các Ban HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo các nội dung: Kết quả kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; Kết quả tổng hợp dự thảo báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính ở một số xã trên địa bàn tỉnh và báo cáo một số nội dung trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã cho ý kiến thống nhất từng nội dung do các Ban HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh đề xuất. Đồng chí yêu cầu các Ban HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh tập trung thực hiện tốt công việc chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2017 của HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công./.

Nguyễn Trang

Các tin đã đưa ngày: