Chi bộ phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị tổ chức lễ kết nạp Đảng viên năm 2017

06/12/2017

Được sự đồng ý của Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh, ngày 6/12/2017, Chi bộ phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị tổ chức lễ kết nạp đồng chí Ngô Xuân Kiều vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Tới dự lễ kết nạp có đồng chí Vũ Giang Hậu - Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đồng chí Phan Việt Hùng - Bí thư Chi bộ phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị và 7 đảng viên trong chi bộ.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Phan Việt Hùng - Bí thư chi bộ đọc quyết định, trao quyết định, phân công đảng viên tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ và giao nhiệm vụ cho đồng chí Ngô Xuân Kiều.

Thay mặt Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh, đồng chí Vũ Giang Hậu - Bí thư Đảng bộ phát biểu ý kiến chỉ đạo, yêu cầu đảng viên mới tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối và Nghị quyết, chỉ thị, các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước xứng đáng khi đứng trong hàng ngũ của đảng góp phần xây dựng Chi bộ phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh trong sạch, vững mạnh./.

Phòng Hành chính -TC-QT

Các tin đã đưa ngày: