Đại hội Chi bộ phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2023

17/03/2020

Thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK, ngày 21/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2023. Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 28/02/2020 của Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh về đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, Đại hội Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau một thời gian chuẩn bị tích cực và thực hiện theo quy trình hướng dẫn, được sự đồng ý của Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh ngày 13 tháng 3 năm 2020, Chi bộ phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị thuộc Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Đại hội Chi bộ phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị lần thứ V nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, trên cơ sở đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện của Chi bộ trong thời gian tới, đồng thời bầu ra Bí thư, Phó Bí thư chi bộ để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020- 2023. 

Đại hội đã vinh dự được đón đồng chí Vũ Giang Hậu - Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Văn phòng hoạt động của Chi bộ đã có nhiều đổi mới; Chi bộ đã lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2020. Phát huy tinh thần dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn, đổi mới; trên tinh thần xây dựng nhiều đại biểu đã có những ý kiến tham luận  tham gia đóng góp vào Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2023.

Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023, với số phiếu tín nhiệm 100% đồng chí Phan Việt Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023./.

Việt Hùng

Các tin đã đưa ngày: