Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2023

26/03/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK ngày 21/11/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2023. Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 28/02/2020 của Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh về đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, Đại hội Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 13/3/2020, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội 3 chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2023. Tham dự và chỉ đạo Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 có các đồng chí trong Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng và toàn thể đảng viên của 3 chi bộ.

Đại hội các Chi bộ đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của chi bộ, đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2023; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2023. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đổi mới Đại hội 3 chi bộ đã tiến hành bầu: Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư đối với Chi bộ phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị; Bí thư, Phó Bí thư đối với Chi bộ phòng Tổng hợp 1 và Chi bộ phòng Tổng hợp 2 nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Ban chấp hành chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 cùng tập thể đảng viên, công chức, nhân viên các phòng thuộc Văn phòng HĐND tỉnh sẽ cố gắng, nỗ lực phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng các chi bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023. Đồng thời, thực hiện tốt hơn công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh gắn với việc xây dựng Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện./.

Việt Hùng

Các tin đã đưa ngày: