Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

20/05/2020

Ngày 19/5/2020, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Kim Khải - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Tham gia Đại hội có các đồng chí đảng viên là lãnh đạo các Ban chuyên trách HĐND tỉnh và các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội

Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình bày tại Đại hội cho thấy: Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 có 28 đảng viên, trên cơ sở mục tiêu, chỉ tiêu và nghị quyết đại hội Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhằm lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị: Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh tổ chức thành công 18 kỳ họp, thông qua 321 nghị quyết, đảm bảo đúng pháp luật, đúng thẩm quyền;  HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã tiến hành 85 cuộc giám sát trong đó: Giám sát chuyên đề tại kỳ họp, giám sát giữa hai kỳ họp, giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, thực hiện chính sách pháp luật tại địa phương và những vấn đề bức xúc mà cử tri quan; lãnh đạo tổ chức 8 phiên chất vấn và xem xét trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định; đã tiếp nhận 383 đơn thư khiếu nại, tố cáo, đã chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền gần 300 đơn hợp lệ để xem xét, giải quyết kịp thời, các đơn thư khiếu nại, tố cáo còn lại là các đơn trùng lặp hoặc không đủ điều kiện để chuyển đơn giải quyết; Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các phiên họp để xem xét, cho ý kiến vào nội dung UBND tỉnh trình giữa 2 kỳ họp và các nội dung khác có liên quan theo quy định của pháp luật để kịp thời giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả Thường trực HĐND tỉnh xem xét, trả lời 500 văn bản UBND tỉnh xin ý kiến... Đảng bộ luôn nhận được sự lãnh, chỉ đạo, quan tâm trực tiếp của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, của các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, sự đoàn kết thống nhất nỗ lực của cán bộ, đảng viên đã khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới; công tác quản lý đảng viên từng bước đi vào nề nếp; chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao; hồ sơ đảng viên được quản lý, theo dõi chặt chẽ hơn; công tác kiểm tra ngày càng được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan ngày càng được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đã được, hoạt động của Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh còn một số hạn chế như: Chất lượng một số nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, giúp việc Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng chưa cao; nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ tuy đã được đổi mới nhưng chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu, số buổi sinh hoạt chuyên đề tuy đảm bảo số lượng quy định nhưng chất lượng nội dung và tính thực tiễn chưa thực sự rõ nét; công tác kiểm tra của cấp uỷ, Uỷ ban kiểm tra có việc chưa thường xuyên. Sự phối hợp giữa công tác Đảng, chính quyền có lúc, có việc chưa chặt chẽ, kịp thời….Trên cơ sở kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015 - 2020, dự thảo báo cáo cũng đã cho thấy phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh chúc mừng và biểu dương những thành tích Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị đảng bộ tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhất là các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên...

                           Ban Chấp hành Đảng bộ khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Vũ Giang Hậu, Bí thư Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh khóa IV, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025./.

Nguyễn Trang

Các tin đã đưa ngày: