Thông báo Phân công lãnh đạo, các phòng thuộc Văn phòng HĐND tỉnh phục vụ kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

19/06/2020

Thông báo Phân công lãnh đạo, các phòng thuộc Văn phòng HĐND tỉnh phục vụ kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: