Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

25/01/2021

Căn cứ Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 03/12/2020 của BTV Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Kế hoạch số 05-KH/ĐUK ngày 30/12/2020 của ĐUK các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 08/01/2021 của Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh về học tập, quán triệt nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Ngày 22/01/2021, tại phòng họp số 2 trụ sở HĐND, UBND tỉnh. Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chương trình hành động cho các đối tượng là đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ.  

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên là đồng chí Vũ Giang Hậu - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Số lượng đảng viên, quần chúng tham gia học tập đảm bảo 100% quân số theo quy định.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đã quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc nội dung nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết; phương pháp truyền đạt đi vào trọng tâm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Sau khi học tập đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu Thường trực Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, các chi bộ bám sát Chương trình hành động để tham mưu, giúp việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo kết quả học tập, quán triệt nghị quyết với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Việt Hùng

Các tin đã đưa ngày: