Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025

28/04/2021

Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 23/02/2021 của Tỉnh ủy về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kế hoạch số 09-KH/ĐUK ngày 26/3/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày  5/04/2021 về việc học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ ngày 26-27/04/2021, Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức cho đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đi sâu phân tích: 5 quan điểm chỉ đạo; 12 định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và 3 đột phá chiến lược của Nghị quyết. Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trong các kỳ sinh hoạt.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu sau hội nghị này, các đồng chí Bí thư chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại chi bộ. Thường trực Đảng ủy dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh xin ý kiến Ban chấp hành và xây dựng báo cáo kết quả học tập Nghị quyết Đại hội XIII gửi Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh theo quy định./.

Việt Hùng

Các tin đã đưa ngày: