Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND tỉnh

09/07/2021

Ngày 8/7, cơ quan 3 Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa 3 đơn vị.

 

Lãnh đạo ba Văn phòng ký ban hành Quy chế phối hợp công tác.
 

 

Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND, Văn phòng UBND tỉnh gồm có 3 chương và 19 điều, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, bảo đảm giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động phối hợp, đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và cán bộ, công chức tham gia phối hợp.

Theo đó, 3 cơ quan sẽ phối hợp trong các hoạt động: Xây dựng chương trình công tác toàn khóa, năm, quý, tháng, tuần của Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND tỉnh; triển khai thực hiện chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; HĐND, Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh; UBND, Thường trực UBND tỉnh; chuẩn bị nội dung, chương trình và đôn đốc, kiểm tra phục vụ các kỳ họp; cung cấp, trao đổi thông tin, xử lý thông tin và kết quả xử lý thông tin; trao đổi nghiệp vụ.

Đồng thời, phối hợp trong công tác tham mưu, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và thực hiện những công việc đột xuất khác do Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao…

Quy chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Tại Lễ ký kết, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh cam kết sẽ chỉ đạo thực hiện đúng các nội dung đã đề ra nhằm giải quyết nhanh chóng và hiệu quả các công việc được giao.

Tin, ảnh: Khánh Linh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: