Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ của Đảng bộ

24/08/2021

Ngày 24 tháng 8 năm 2021, BCH Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ của Đảng bộ. Đồng chí Vũ Giang Hậu - Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã công bố các quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Quyết định số 646-QĐ /ĐUK ngày 9/8/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc thành lập Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh gồm 05 đồng chí: Đồng chí Vũ Giang Hậu, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trương Đức Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên gồm: Đồng chí Hà Thị Thanh Nhàn, Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, đồng chí Phan Việt Hùng, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị; đồng chí Nguyễn Văn Độ, Chuyên viên Phòng Tổng hợp.

Hội nghị đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy triển khai Thông báo số 57-TB/ĐUK ngày 10/8/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về giới thiệu cán bộ ứng cử; Quyết định số 31/QĐ-CĐVC ngày 16/8/2021 của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc thành lập Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Quyết định số 32/QĐ-CĐVC ngày 16/8/2021 của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc thành lập chỉ định BCH, các chức danh Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Ban Chấp hành Đảng bộ đã tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả các đồng chí Trương Đức Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Đồng chí Trần Bình Quyền, Phó trưởng phòng Tổng hợp, ủy viên UBKT Đảng ủy. Đồng chí Dương Quốc Chính, Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, ủy viên UBKT Đảng ủy đều đạt 100% phiếu bầu đồng ý.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giao Thường trực Đảng ủy xây dựng dự thảo quy chế làm việc, chương trình công tác của Đảng ủy. Hoàn thiện hồ sơ, biên bản, tờ trình và trích ngang UBKT Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, trình Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chuẩn y./.         

                   Việt Hùng 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: